Aanbestedingen & Inkoop

28 JANUARI 2019

Hanze Inkoopseminar 2019: 'Inkoop achter de horizon'

Op donderdag 31 januari organiseren docentonderzoekers en studenten van het lectoraat Inkoopmanagement en het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool de 14e editie van het Hanze Inkoopseminar. Het thema dit jaar is: 'inkoop achter de horizon, ontmoet het inkooptalent van de toekomst'.

Het Hanze Inkoopseminar 2019 staat in het teken van de toekomst van het vak inkoper. Worden inkopers in de toekomst inderdaad value officers die in demand and supply-cirkels werken? En wordt een belangrijk deel van het proces overgenomen door machine-to-machine automation? De gastsprekers zullen vanuit hun eigen waarnemingen en ervaringen het onderwerp behandelen.

Gastsprekers

Wolter van der Vlist werkt als senior adviseur inkoopbeleid en strategie voor de Dienst Justitiële Inrichtingen. Wolter zal de toekomst van het vak inkoper voornamelijk vanuit de invalshoek duurzaamheid bespreken.

‘Wat moeten inkopers kennen en kunnen’ is waar Klaas Stek over zal spreken. Klaas werkt voor de Universiteit Twente en is bezig met zijn promotieonderzoek waarbij hij zich richt op de vaardigheden van de inkoper van de toekomst.

Vanuit het Inkoop Platform Groningen spreekt voorzitter van bestuur Jan Potkamp. Jan zal vooral ingaan op het professioneel netwerk dat de inkoper in de toekomst nodig heeft. Hij koppelt zijn verhaal aan de ontwikkeling die het Inkoop Platform Groningen doormaakt tot Inkoop Platform Noord-Nederland.

Dagvoorzitter van het Hanze Inkoopseminar is Marleen van der Ziel. Na 15 jaar te hebben gewerkt als inkoopadviseur voor verschillende opdrachtgevers richt Marleen zich nu op de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers na het contracteren. Haar doel is om in de keten een bijdrage te leveren aan de sustainable development goals (SDG) van de Verenigde Naties.

NEVI Purchase Promise Award

Ook dit jaar wordt tijdens het seminar de NEVI Purchase Promise Award uitgereikt aan de meest veelbelovende inkoopstudenten van de minor Inkoopmanagement. Drie studentenkoppels presenteren de bevindingen van hun onderzoek en worden beoordeeld door een vakjury en het publiek.

Klik hier voor meer informatie over het programma en de aanmeldingsprocedure.

Gerelateerd Aanbestedingen & Inkoop Bedrijvenvereniging WEST Bedrijvenvereniging Zuidoost VBNO GCC
Hanze Inkoopseminar 2019: 'Inkoop achter de horizon'
Hanze Inkoopseminar 2019: 'Inkoop achter de horizon'