13 NOVEMBER 2014

Hanzehogeschool: geld voor innovatie, samen met Groningse ondernemers

De Hanzehogeschool Groningen probeert waar mogelijk ondernemend Groningen zo veel mogelijk te laten profiteren van haar kennis. Nu heeft de Hanzehogeschool ook geld beschikbaar gekregen om samen met enkele bedrijven innovatievragen op te lossen.

De Hanzehogeschool Groningen heeft als penvoerder voor twee projecten bijna een half miljoen euro (€ 482.205, -) aan subsidiegelden verkregen vanuit de RAAK-publiek regeling. Bedrijven of instellingen krijgen bij deze regeling de ruimte om samen met een hogeschool concrete (innovatie)vragen op te pakken en te beantwoorden.

Samenwerken met ouders

Ouderbetrokkenheid staat hoog op de agenda van de basisscholen, omdat het van cruciaal belang is voor school- en studiesucces en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Ouders hebben een opvoedende taak, leerkrachten een onderwijsgevende. Deze taken moeten echter wel in elkaars verlengde liggen om een optimaal resultaat te kunnen behalen.

Dit project wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Integraal Jeugdbeleid en de Pedagogische Academie) drie schoolbesturen (Marenland, SOOOG en Noordenveld) en Cedin (het Expertisepunt Ouderbetrokkenheid).

Daarnaast zijn het lectoraat Kind, Taal en ontwikkeling van de Hanzehogeschool en het lectoraat Maatwerk in leren en instructie van de Hogeschool van Amsterdam betrokken als kennispartners.

 

Let’s talk Energy

 

De ambitie van de nationale overheid om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 2020 botst regelmatig met lokale overheden en burgers. Communicatieadviseurs aan overheidszijde stuiten daarbij steeds vaker op lokale weerstanden tegen de voorgenomen projecten. Of het nu de ondergrondse CO2-opslag in Groningen, windmolenparken in Drenthe en Friesland  of de komst van biovergisters in gemeenten Foxhol en Coevorden betreft, al deze initiatieven leveren de nodige gespreksstof op.

In het project werken de consortiumpartners samen om een instrument voor  energiecommunicatie te ontwikkelen, dat doeltreffend aanzet tot interactie of lokale energieprojecten.

 

Daarnaast heeft RAAK-publiek nog drie andere projecten goedgekeurd waarin de Hanzehogeschool Groningen als partner participeert: Beeldcommunicatie in de GGZ (penvoerder Windesheim), Kennisnetwerk Ouderen en Preventie (penvoerder Hogeschool Leiden) en de Klimaatbestendige Stad (penvoerder Hogeschool Amsterdam).

 

Gerelateerd
Hanzehogeschool: geld voor innovatie, samen met Groningse ondernemers
Hanzehogeschool: geld voor innovatie, samen met Groningse ondernemers