Bereikbaarheid

26 MEI 2019

Voorbereidingen gestart voor grote zomerklus: plaatsing Helperzoomtunnel

Wat vorig jaar niet lukte moet deze zomer wèl worden gerealiseerd. De voorbereidingen zijn begonnen voor een van de grootste klussen op het gebied van infrastructuur van Groningen van dit jaar: de plaatsing van de Helperzoomtunnel. Op de website aanpakringzuid.nl alle (achtergrond-)informatie over deze megaklus. (Foto: Rijkswaterstaat).

In de afgelopen weken is het bouwterrein opgeruimd en opnieuw ingericht, waarna de werkzaamheden rond de aanpassing van schuifbanen zijn gestart. Zo is er rond de damwanden grond weggehaald. Dit is nodig omdat de schuifbanen straks breder worden en er meer ruimte nodig is. Het talud wordt iets ontgraven. Om de damwanden stabiel te houden, is ook aan de andere zijde van de damwand grond weggehaald.

Ook is er aan beide kanten van de tunnelbak nieuwe grond aangebracht. Dit is nodig omdat de oude zandlaag van een meter vermengd was geraakt met klei en andere grondsoorten door de uitgevoerde grondonderzoeken. Combinatie Herepoort graaft deze vermengde laag zand af en brengt een nieuwe, zuivere laag zand aan.


Beton


De komende weken beginnen de werkzaamheden aan het verbreden van de twee schuifbanen waarop de tunnel op zijn plek geschoven kan worden. “Deze waren in 2018 tweeëneenhalve meter breed. Uit het aanvullende grondonderzoek concludeerden we dat we deze schuifbanen minimaal vijf meter breed moeten maken. Hierdoor wordt het gewicht van de tunnel gespreid over een groter oppervlak, wat meer stabiliteit geeft bij het inschuiven”, vertelde omgevingsmanager Bert Kramer eerder.

De betonnen schuifbanen storten we in het bestaande werk. Ook in de tunnelbak worden verstevigingen aangebracht, zoals extra wapening die we in de vloer frezen en vervolgens aanvullen met beton. In de wanden brengen we verstevigingen aan met stalen platen. Deze verstevigingswerkzaamheden gebeuren ook de komende weken.


Helperzoomtunnel


De Helperzoomtunnel wordt een verbinding voor auto’s, fietsers, bussen en hulpdiensten tussen Helpman/Coendersborg en de wijken aan de oostzijde van het spoor (Europapark, De Linie en De Oosterpoortbuurt). Vrachtwagens mogen er niet doorheen. De tunnel komt in de plaats van de spoorwegkruising bij de Esperantostraat, die om veiligheidsredenen moet sluiten. De Helperzoomtunnel komt in het verlengde van de Helper Brink en sluit aan op de Duinkerkenstraat.


 

Gerelateerd Bereikbaarheid Bedrijvenvereniging Zuidoost
 Voorbereidingen gestart voor grote zomerklus: plaatsing Helperzoomtunnel
 Voorbereidingen gestart voor grote zomerklus: plaatsing Helperzoomtunnel