Innovatie

09 JULI 2019

Hive.mobility op Zernike Campus: innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit

Hive.mobility is het nieuwe kenniscentrum op Campus Groningen waarin overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen werken aan slimme en innovatieve mobiliteit voor personen- en goederenvervoer in stad en regio. Het centrum is afgelopen vrijdag officieel geopend. Hive.mobility bundelt kennis, ervaringen en initiatieven en biedt studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio.

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de vijf founders provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en Noorderpoort. Inmiddels hebben negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe) zich aangesloten. Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen een bijdrage geleverd.

Innovatieagenda
De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd:

  • slimme (stads)logistiek;
  • open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals Hubs en Mobility as a Service, MaaS);
  • verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  • autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  • smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).
  • Samenwerking

Proeftuin SMiLES
In het nieuwe hive.mobility krijgt onder andere een nieuwe proeftuin voor transport en mobiliteit een plek. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt namelijk samen met de Hanzehogeschool, Noorderpoort en 18 regionale partners een grote subsidie van NWO en TKI Dinalog voor starten van deze proeftuin. Het krijgt de naam SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) en focust zich op open logistieke en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan. De proeftuin is een van de acht landelijk toegewezen projecten voor transport en mobiliteit. Het exacte subsidiebedrag wordt later door NWO bekend gemaakt.

Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over hive.mobility? Neem dan contact op met de organisatie via mic@provinciegroningen.nl

 

Foto: Noorderpoort
Bron: campus.groningen.nl

Gerelateerd Innovatie
Hive.mobility op Zernike Campus: innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit
Hive.mobility op Zernike Campus: innovatiecentrum voor slimme en groene mobiliteit