07 OKTOBER 2014

In Memoriam Theo Venema

Theo Venema, oud- en erevoorzitter van de Groningen City Club, is dinsdag 7 oktober in Groningen overleden.

Hij was een zeer bekende persoonlijkheid in de Groningse economie. Die bekendheid dankte hij vooral aan zijn intense betrokkenheid bij de (binnen)stad, eerst binnen De Kring Grote Markt, later in City-Promotie Groningen en Federatie 8+ die samengingen tot Groningen City Club (GCC). Theo Venema heeft GCC zelf helpen oprichten en er voor gezorgd dat deze organisatie enerzijds opkomt voor de belangen van ondernemers in de binnenstad en anderzijds een gerespecteerde en door overheid en andere organisaties zeer serieus genomen club is geworden.

Het respect dat GCC heeft verworven was ook te danken aan het feit dat Theo Venema – tot aan zijn pensioen werkzaam bij ABN AMRO Bank – de belangen van binnenstad ondernemers fel kon verdedigen. Zeker in een periode dat er voor ondernemersbelangen vanuit het stadhuis minder belangstelling leek dan momenteel het geval is.

Als voorzitter van de Groningen City Club dacht Theo Venema graag mee over plannen voor de toekomst van Groningen en bleek hij over fantasie en een groot voorstellingsvermogen te beschikken. Zo bedacht Theo Venema het plan voor een kabelbaan als vorm van openbaar vervoer in Groningen. Dat plan bestaat nog steeds. In andere steden zijn inmiddels al kabelbanen als vorm van openbaar vervoer van de grond gekomen; in Groningen worden nog studies naar de haalbaarheid verricht.

Ook met betrekking tot het Groninger Forum dacht hij graag mee. Hij was zelfs een van de eersten die vonden dat de binnenstad een nieuwe magneet nodig had en pleitte daartoe voor een Gronings “Centre Pompidou”. Dat zou uiteindelijk het Groninger Forum worden, waarvan hij wel vond dat dat een aanwinst kan zijn, mits er een zeer aansprekend programma kan worden gerealiseerd, met maximale inbreng van particuliere ondernemers.

Ook het fenomeen Park and Ride (P+R), ooit begonnen als Citybusjes en betaald door de binnenstadsondernemers en inmiddels een populair vervoermiddel naar de binnenstad, was een initiatief van Theo Venema.  Theo Venema stond ook aan de wieg van het ‘binnenstadsmanagement’: het structurele overleg met de gemeente Groningen over de toekomst van de binnenstad, op basis van gelijkwaardigheid.

Theo Venema vond dat Groningen de blik naar de oosterburen moest richten en bevorderde de contacten met Duitsland. Ook de Bloemenjaarmarkt kwam tot stand in de periode dat Theo Venema voorzitter was. Venema was overtuigd van het belang van marketing voor de promotie van Groningen en steunde daarom de oprichting van Marketing Groningen.

Het nieuws van zijn overlijden zal bij de zeer velen die hem kenden als een schok zijn gekomen, want Theo Venema was bovenal en vooral een aimabel en warm mens met een oprechte interesse in en voor iedereen om hem heen.

(Foto: Jan Buwalda)

 

Gerelateerd GCC
In Memoriam  Theo Venema
In Memoriam  Theo Venema