Duurzaamheid

05 JUNI 2019

Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen al jaren om energie te besparen. Zij moeten alle energiebesparende maatregelen treffen die binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden. Dat is de energiebesparingsplicht. Nieuw is dat er in 2019 een informatieplicht bij is gekomen. Verbruikt uw bedrijf of instelling per vestiging (‘inrichting’ onder de Wet milieubeheer) 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) of meer per jaar? Dan geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u.

Deze houdt in dat u per vestiging elke 4 jaar de genomen energiebesparende maatregelen rapporteert. De eerste keer is dat uiterlijk op 1 juli 2019, via de website van RVO.

Voorbereiden met stappenplan
Op www.rvo.nl/informatieplicht vindt u meer informatie om u goed en tijdig voor te bereiden. Zo vindt u hier bijvoorbeeld een stappenplan dat laat zien of de reeds bestaande energiebesparingsplicht en de nieuwe informatieplicht voor u geldt, welke maatregelen u op hoofdlijnen kunt nemen en hoe het rapporteren in eLoket werkt. Het daadwerkelijke rapporteren doet u in eLoket.

Informatieplicht: zo pakt u het aan
Zodra u weet of uw bedrijf of instelling inderdaad moet voldoen aan de informatieplicht energiebesparing:

• kunt u op www.rvo.nl/informatieplicht de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing voor uw bedrijfstak openen. De lijst is ontwikkeld in samenwerking met de branches en bevat realistische maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

• Vervolgens kunt u aan de hand van deze lijst de genomen maatregelen rapporteren. Dit doet u digitaal en online in eLoket bij RVO.nl. Hiervoor heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig, aan te schaffen via www.eherkenning.nl. Let op! De levertijd is enkele dagen en er zijn kosten aan verbonden.

Met vragen kunt u terecht op de website van RVO of bij de gemeente Groningen via energie@groningen.nl

Gerelateerd Duurzaamheid
Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019
Informatieplicht energiebesparing per 1 juli 2019