Aanbestedingen & Inkoop

29 MAART 2019

Inkoop Platform Noord-Nederland voor maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan stimuleren van noordelijke MKB

Het IPNN is een netwerksamenwerking van 17 grote publieke instellingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Gezamenlijk zijn ze goed voor een jaarlijks inkoopvolume van meer dan 2 miljard euro, waarvan een aanzienlijk deel neerslaat in de regio. Bij het IPNN zijn naast diverse gemeentes onder meer RUG, Hanzehogeschool, Provincie Groningen, UMCG, Martini Ziekenhuis, Alfa-college en Noorderpoort aangesloten. Deze organisaties kennen alle een professionele inkoopfunctie en een aanzienlijk inkoopvolume.

Het IPNN wil door middel van open inkoopsamenwerking tussen (semi)overheidsorganisaties, bedrijven, instanties en organisaties een bijdrage leveren aan het verstreken van de regionale economie en werkgelegenheid. Om deze missie te bereiken wil het IPNN:

  • Een optimale aansluiting tussen regionale vraag en aanbod realiseren;
  • Een kenniscentrum inkoop zijn;
  • Waar mogelijk inkoopsamenwerking bevorderen en faciliteren;
  • Open bijeenkomsten met regionale (markt)partijen organiseren;
  • Optimaal gebruik maken van kennis en competentie van de aangesloten organisaties.

Inkoopcriteria: oa regio spend
IPNN-voorzitter Jan Potkamp: “De deelnemende inkooporganisaties van het IPNN onderschrijven en hanteren dezelfde uitgangspunten voor hun inkoopbeleid. Maatschappelijk verantwoord inkopen vinden we belangrijk. Met inkoopcriteria als duurzaamheid, social return en regio spend willen we een bijdrage leveren aan maatschappelijk toegevoegde waarde in Noord-Nederland. Door regionaal verbindingen te zoeken willen we regionaal inkopen stimuleren en daarmee de regionale economie en de regionale werkgelegenheid bevorderen. Daarnaast hebben we als gezamenlijk doel de duurzame ontwikkeling van de inkoopfunctie van de deelnemende organisaties. We constateren een schaarste aan inkoopadviseurs. Studenten die in het noorden opgeleid worden in het inkoopvak zien we verdwijnen naar het westen of naar het buitenland. Door samenwerking met de Hanzehogeschool willen we hen perspectief bieden, onder meer door aanvullend praktijkgerichte stageopdrachten en traineeships aan te bieden. Zo willen we inkooptalent binden aan de noordelijke regio.”

Tafels
“Daarbij hebben we goed gekeken naar hoe Samenwerking Noord, de IT-netwerkorganisatie voor Noord-Nederland, dat aanpakt. Hun werkwijze in de vorm van ‘tafels’ heeft het IPNN overgenomen.

Elke tafel heeft eigen thema’s en organiseert zichzelf. De voorzitters van alle tafels zitten in het bestuur van het IPNN en brengen daar verslag uit, maar de praktische aspecten worden helemaal binnen de eigen tafel besproken én uitgevoerd.. In oktober presenteert elke tafel zijn voorgenomen activiteiten, wat gezamenlijk ons jaarplan en activiteitenlijst voor 2020 vormt.”

Het IPNN positioneert zich nadrukkelijk niet als een grote ‘inkoopmachine’: iedere aangesloten deelnemer houdt zijn eigen identiteit. “Juist doordat we allemaal dezelfde uitgangspunten onderschrijven voor ons inkoopbeleid en alle kennis van inkopers en marktpartijen delen, bieden we het lokale MKB, ook de kleinere bedrijven, laagdrempelig alle mogelijkheden om met ons in gesprek te komen en zaken met ons te doen.”

Hou voor alle informatie over het IPNN en de activiteiten van de verschillende tafels de website in de gaten: www.ipnn.nl​​​​​​​.

Gerelateerd Aanbestedingen & Inkoop
Inkoop Platform Noord-Nederland voor maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan stimuleren van noordelijke MKB
Inkoop Platform Noord-Nederland voor maatschappelijke meerwaarde en bijdrage aan stimuleren van noordelijke MKB