03 OKTOBER 2014

Twaalf locaties vastgesteld voor specifieke evenementen; Inspraakavonden voor ondernemers

Welke evenementen lenen zich het beste voor een bepaalde locatie in Groningen? Dat staat in een nieuwe nota waarover de gemeente Groningen en ondernemers met elkaar in overleg zijn. Om te kijken welke evenementen zich het beste lenen voor welke locaties, zijn er locatieprofielen gemaakt. In de maand oktober zijn daar op meerdere plaatsen in Groningen inspraakavonden over. De profielen hebben betrekking op: Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Damsterplein, Ebbingekwartier, Noorderplantsoen, Ossenmarkt, Westerkade, drafbaan Stadspark, P2, Roodehaan en Kardinge.

Groningen is een bruisende stad met een plek in de top tien van evenementensteden in  Nederland. Daarmee is Groningen een stad waar mensen graag wonen of op bezoek komen. Evenementen dragen op verschillende manieren bij aan het leefklimaat en de economische vitaliteit van de stad.

De concept-locatieprofielen die zijn, maken voor iedereen duidelijk voor welk type evenementen de locatie zich leent, en welke mogelijkheden en beperkingen er gelden. De huidige twaalf locaties zijn overigens niet uitputtend, ook op overige plaatsen in de openbare ruimte kunnen er in overleg evenementen georganiseerd worden.

 

Lees alles hierover, inclusief de data voor de inspraakavonden,  op:

 

 http://gemeente.groningen.nl/evenementen/inspraak-concept-profielen-evenementenlocaties

 

Gerelateerd
Twaalf locaties vastgesteld voor specifieke evenementen; Inspraakavonden voor ondernemers
Twaalf locaties vastgesteld voor specifieke evenementen; Inspraakavonden voor ondernemers