Economie

21 NOVEMBER 2014

International Business Talent: excellente trainees voor MKB-bedrijven die verder willen internationaliseren

MKB-bedrijven in Groningen die hun internationale werkgebied willen uitbreiden of versterken, kunnen een beroep doen op het International Business Talent-programma (IBT) van de Hanzehogeschool: 6 maanden afstudeeronderzoek en vervolgens 4 maanden een traineeship om de resultaten te implementeren. De provincie subsidieert dit traject, dat er speciaal op is gericht om excellente studenten in marketing, sales, communicatie, media en IT te koppelen aan Groningse MKB-bedrijven, om zo de internationalisering van Groningse bedrijven te ondersteunen.

Lisette Derksen is projectleider van IBT, onderdeel van het Kenniscentrum Ondernemerschap van de Hanzehogeschool. “De reden dat de provincie dit programma voor 3 jaar subsidieert is dat we de talenten van onze opleiding willen inzetten en zo mogelijk behouden voor het noordelijke bedrijfsleven. In de internationale markten liggen grote kansen  voor Groningse bedrijven. Dit programma selecteert uitmuntende studenten die specifieke kwaliteiten hebben om internationalisering van bedrijven verder en op een hoger niveau te brengen. Zij doen studies als commerciële economie, international business languages, marketing management, international communication, communicatie en mediastudies of de International Business School. Het zijn niet alleen studenten met grote kwaliteiten, het zijn veelal ook mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse.”

Ook aan de afstudeerstage stelt IBT hoge eisen. Derksen: “Het onderzoek moet een complex niveau hebben, een uitdaging voor de studenten en het bedrijf. Een bedrijf dat in de verkenningsfase zit kan uitstekend terecht bij de Kamer van Koophandel; wij zoeken bedrijven die bezig zijn met de volgende stap. Voor de afstudeerstage selecteren wij bedrijven met een uitontwikkeld product of dienst, waarvoor zij een strategisch onderzoek willen uitvoeren om verder te ontwikkelen in bestaande of nieuwe buitenlandse markten. Na dit onderzoek van 6 maanden, komt de student 4 maanden in dienst van het bedrijf om als trainee het onderzoek in de praktijk te brengen. Dit traineeship wordt bekostigd door IBT. De trainee en het bedrijf krijgen bovendien coaching van een expert. Het MKB-bedrijf profiteert dus drie keer: wij doen de preselectie zodat het bedrijf een optimale kandidaat voorgesteld krijgt, het salaris van de trainee wordt betaald en het levert bedrijf en trainee 30 uur gratis advies van een expert op.”

IBT is vorig jaar begonnen als pilot. De pilot was zo succesvol, dat de provincie heeft besloten - gezien het grote economische belang dat de provincie hecht aan internationalisering – om het IBT-traject gedurende 3 jaar te subsidiëren vanuit de ERP-gelden. “Met de kennis die wij hiermee opdoen willen wij als Hanzehogeschool zelfstandig verder met dit traject. Omdat ook wij geloven in de kansen die internationalisering biedt voor Groningse bedrijven, omdat ook wij graag het talent willen behouden voor het noordelijke bedrijfsleven, maar ook omdat dit onze studenten de springplank biedt naar een mooie internationale carrière.”

IBT heeft een beperkt aantal trainees beschikbaar, maar is nog op zoek naar geïnteresseerde bedrijven. Meer weten? Kijk op www.internationalbusinesstalent.nl of neem contact op met Lisette Derksen: l.derksen@pl.hanze.nl

Gerelateerd Economie
International Business Talent: excellente trainees voor MKB-bedrijven die verder willen internationaliseren
International Business Talent: excellente trainees voor MKB-bedrijven die verder willen internationaliseren