Leefbaarheid

08 OKTOBER 2014

Kardinge in VBNO-gebied in beeld als evenementenlocatie

Kardinge is een van de gebieden die bij de gemeente Groningen in beeld is als evenementenlocatie. De gemeente werkt namelijk aan een nieuwe nota evenementenbeleid, en wil in het kader daarvan een aantal locaties aanwijzen voor specifieke evenementen. Daarvoor zijn ‘profielen’ ontwikkeld. De Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) gaat op haar website in op de vraag wat dit betekent voor voor Kardinge.

Om de grote en middelgrote evenementen evenwichtig te spreiden over de meest geschikte locaties in de stad, werkt de gemeente met profielen. De informatie in de profielen is bedoeld voor de organisatoren van evenementen en voor de inwoners van de stad Groningen. Gemakshalve gaan we er maar van uit dat  bedrijven dezelfde positie kunnen innemen als inwoners, nl. die van betrokkene en belanghebbende.  Een profiel geeft een overzicht van de mogelijkheden van de locatie en richtlijnen voor het gebruik ervan. Ieder evenement komt steeds tot stand in overleg met de gemeente Groningen. Dat is bedoeld om tot maatwerk te komen. In goed overleg kan worden afgeweken van de hieronder genoemde richtlijnen. In het VBNO-gebied is Kardinge in beeld als evenementenlocatie.

In het profiel voor Kardinge geeft de gemeente aan dat de locatie zich uitstekend leent voor evenementen die aansluiten bij het sportieve en recreatieve karakter van de omgeving, maar er zijn ook mogelijkheden voor muziek.

Op de locatie Kardingerplas is er vier keer per jaar de mogelijkheid voor een evenement met een exclusief dance-karakter. De oppervlakte van de evenementenlocatie Kardingerplas is circa 11.000 m2. De werkelijk inzetbare ruimte verschilt per evenement en is onder andere afhankelijk van de gebruikte opstelling op het terrein en het type evenement. Het gaat om het gebied gelegen tussen klimcentrum Bjoekz en Snowlimits.

Het profiel is nog concept, ligt terinzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum aan de Kreupelstraat 1. Het concept-profiel kunt u ook gewoon downloaden vanaf de gemeentelijke website.

Tot en met 30 oktober 2014 kunt u schriftelijk reageren; ook op de openbare inspraakavond kunt u inspreken. Voor het gebied Kardinge wordt die  (samen met P2 en Roodehaan) gehouden op donderdag 30 oktober van 19.30 - 21.30 uur in Sportcentrum Kardinge, Kardingerplein 1 te Groningen.

Gerelateerd Leefbaarheid VBNO
Kardinge in VBNO-gebied in beeld als evenementenlocatie
Kardinge in VBNO-gebied in beeld als evenementenlocatie