Verenigingsnieuws

01 DECEMBER 2014

Kerstborrel Zernike Campus Groningen op 10 december: Inventing new connections!

Parkmanagement Zernike Campus Groningen nodigt alle Groninger ondernemers op Zernike Campus en de relaties van de Campus uit voor de feestelijke kerstborrel op 10 december. Aanmelden kan tot 8 december via www.zernikecampusgroningen.nl

De borrel biedt een sfeervolle gelegenheid tot netwerken en profileren van Zernike Campus Groningen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden bovendien de lichtjes ontstoken van de kerstboom van 8 meter hoog. Het is voor het eerst dat er ook op Zernike Campus een kerstboom staat. Het is de bedoeling dat dit een jaarlijkse traditie wordt, die zal zorgen voor extra kerstsfeer op de Campus. De bijeenkomst vindt plaats in de feesttent in de bocht van de Zernikelaan naar het Blauwborgje en begint om 16.30 uur, met afsluiting om 18.00 uur. Parkeren is mogelijk op P1 en P2.

De borrel wordt georganiseerd voor de medewerkers van de kennisinstellingen op de campus (RUG en Hanzehogeschool), de ondernemers en de medewerkers van de bedrijven op de Campus. De organisatie is in handen van de werkgroep Parkmanagement Zernike Campus Groningen, waar de gemeente, de bedrijvenvereniging VBGW, de RUG en de Hanzehogeschool zitting in hebben.

U kunt zich uiterlijk 8 december opgeven via info@zernikecampusgroningen.nl ten name van Marlies Schipperheijn, onder vermelding van 'kerstborrel' en het aantal gasten.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
Kerstborrel Zernike Campus Groningen op 10 december: Inventing new connections!
Kerstborrel Zernike Campus Groningen op 10 december: Inventing new connections!