Verenigingsnieuws

15 DECEMBER 2014

Klaas Holtman: ‘Veel positieve energie op Zernike Campus Groningen’

De grote opkomst bij de kerstborrel afgelopen woensdag, met als hoogtepunt het ontsteken van de fraaie kerstboom, markeert de positieve ontwikkelingen op Zernike Campus Groningen.

Klaas Holtman, voorzitter van ondernemersvereniging VBGW: “Er is in alle betekenissen van het woord enorm veel positieve energie op Zernike Campus. Dat zie je fysiek aan de nieuwbouw van EnTranCe en de Energie Academie, maar ook in de steeds intensievere contacten tussen bedrijfsleven en onderwijs, tussen studenten en ondernemers. En dat is waar we met z’n allen naar toe willen: er gebeurt binnen de gebouwen van RUG, Hanzehogeschool en bedrijven zo veel op het gebied van innovatie, dat willen en moeten we met elkaar delen en aan elkaar verbinden.”

Het succes van de kerstborrel, georganiseerd door parkmanager Will Panman, toont aan dat alle betrokken partijen op Zernike Campus dit streven delen. Ruim 140 aanwezigen luisterden naar de speech van Jan de Jeu, vice-voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, waarin hij terugblikte op 2014 en alvast vooruit keek naar 2015, het jaar waarin de ingezette samenwerking een vervolg zal krijgen.

Afgelopen jaar zijn er goede stappen gezet, aldus Holtman. “Niet alleen in termen van verkeersbereikbaarheid, maar ook in de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Zernike Campus, door de nieuwe bebording, de eigen website en het eigen logo. Zo stralen we ook uit dat de kennisinstellingen en de bedrijven één geheel vormen. De kerstboom bij de entree van de Campus onderstreept deze gedachte.”

(foto Ronald Zijlstra)

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
Klaas Holtman: ‘Veel positieve energie op Zernike Campus Groningen’
Klaas Holtman: ‘Veel positieve energie op Zernike Campus Groningen’