Verenigingsnieuws

06 DECEMBER 2017

Komst ‘super-supermarkt’ Ter Borch ergert Groningse ondernemers

Ondernemers in het zuiden en westen van Groningen zijn zeer ongelukkig met de komst van een grote supermarkt in de wijk Ter Borch. Deze wijk op het grondgebied van Tynaarlo grenst aan Groningen. De gemeenteraad van Tynaarlo ging maandagavond met de kleinst mogelijke meerderheid, dat wil zeggen met één stem, akkoord met het voorstel om er een supermarkt mogelijk te maken.

“Dit is geen goede ontwikkeling. Wát raar dat Tynaarlo zoiets in haar eentje gaat besluiten, zonder afstemming met ondernemers in Groningen! Een goede buur overlegt zijn plannen en houdt rekening met de wensen van zijn buurman. Aan ‘rijdende rechter toestanden’ zit niemand te wachten, liever stem je van tevoren af. Het is absoluut onduidelijk hoe die afstemming heeft plaatsgevonden en hoe de belangen van de Groninger ondernemers zijn gewogen”, aldus een geïrriteerde Klaas Holtman, voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST.

Volgens hem gaat het ook niet om een kleine wijksupermarkt, want daar zouden ondernemers die zijn aangesloten bij WEST geen moeite mee hebben. “Dit wordt echt mega, een super-supermarkt! Het is echt in niemands belang dat daar zo’n grote voorziening komt”, aldus Holtman.

Volgens hem is de komst van zo’n grote supermarkt slecht nieuws voor de bestaande, kleinere supermarkten en detailhandelondernemers aan de zuidzijde van Groningen. Zoals het Overwinningsplein, De Wijert, Helpman en Hoogkerk. “Deze winkelcentra hebben een belangrijke functie en dat is goed voor de leefbaarheid in de wijken”, aldus Holtman.

WEST niet betrokken
Volgens hem is het triest dat de gemeente Groningen en Tynaarlo bestuurlijk overleg hebben, maar het georganiseerd overleg waaronder Bedrijvenvereniging WEST, niet tijdig zijn betrokken. “Het is iedereen in Groningen bekend dat WEST zich namens ondernemers in het gebied bemoeit met de vertaling van de landelijke Retailagenda naar een Groningse variant. Wanneer er ruimte moet komen voor een asielopvang weet men ons te vinden evenals bij de plannen rond de verbeteringen rondom Hoendiep en het Sontplein. De verbeteringen op de bedrijventerreinen zijn wekelijks aan de orde in diverse overleggen.”

“De plannen voor Ter Borgh heeft het bestuur van WEST uit de krant pas laat gelezen, daarom hebben we ook pas later kunnen reageren dan we achteraf hadden willen doen. Dit voelt niet lekker: zo’n ingrijpend besluit wordt niet even tussen neus en lippen doorgenomen, het is voor mij onduidelijk hoe de belangen van de Groninger ondernemers zijn gewogen. Voor ondernemers is het niet te begrijpen en de kloof tussen de gemeentelijke besluitvorming en ondernemers wordt in ieder geval niet kleiner”, zegt Holtman.

Wonden likken
Volgens Klaas Holtman zit er nu weinig anders op dan de wonden te likken, en nieuwe plannen en afspraken te maken om de leefbaarheid in de Groningse wijken te behouden. Ook zal onderzocht worden of er nog manieren zijn om de Gemeente Tynaarlo aan te spreken over de gemaakte keus.

“Ik hoop van harte dat het overleg rondom de bedrijvigheid rondom de A7 op meer constructieve wijze gaat verlopen. Het bedrijventerrein naast het Van der Valk Hotel Hoogkerk ligt op grondgebied van Tynaarlo maar hopelijk ontstaat er goede samenwerking over punten als bereikbaarheid, bewegwijzering, duurzaamheid en groenonderhoud met de bedrijven op Kranenburg die te maken hebben met de Gemeente Groningen. Boeiend, met de komende ombouw van de Zuidelijke Rondweg die daar zo’n beetje begint.”

“Bestuurlijke procedures duren lang en zijn voor veel ondernemers moeilijk te volgen. Hoe is het mogelijk dat er in déze tijden met zoveel samenwerkingsoverleggen tussen gemeentes en provincies de belangen van een grote groep ondernemers niet meegewogen worden. Het is zeer ongewenst dat door één buurgemeente beslissingen genomen worden met zúlke grote negatieve gevolgen voor de ondernemers in een andere gemeente. De laatste jaren wordt in de stad Groningen door WEST veelal constructief overleg gevoerd, jammer dat dat nu niet is gebeurd. Extra zuur nu door Tynaarlo een verkeerde keus is gemaakt’, aldus WEST-voorzitter Holtman.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging WEST
Komst ‘super-supermarkt’ Ter Borch ergert Groningse ondernemers
Komst ‘super-supermarkt’ Ter Borch ergert Groningse ondernemers