14 APRIL 2015

Waardering ondernemers voor beleid gemeente Groningen - ´wij zijn partner geworden in de economische ontwikkeling ´

Ondernemers in Groningen zijn te spreken over het economisch beleid van het huidige college van B en W. Dat blijkt uit een artikel in het blad Forum, het verenigingsblad van werkgeversorganisatie VNO NCW. Daarin wordt Groningen als een positief voorbeeld van gewijzigd beleid genoemd. In het artikel wordt ingegaan op de vraag of het gemeentelijke beleid is veranderd na de gemeenteraadsverkiezingen van een jaar geleden, toen de PvdA veel stemmen verloor, en D66 veel stemmen won.

In het artikel komt Klaas Holtman aan het woord, voorzitter van de bedrijvenvereniging Bedrijven Vereniging Groningen West (VBGW). Volgens Holtman worden ondernemers in Groningen veel serieuzer genomen, dan een aantal jaren geleden, al gebeurt dat al sinds 2012, toen de PvdA ‘het roer omgooide’, en er een nieuw college kwam bestaande uit PvdA, VVD, SP, D66 en het CDA.

Holtman over zijn ervaringen met dit college:

 

‘In Groningen kun je wel zeggen dat is begonnen met de erkenning en emancipatie van de ondernemer. Dat zie je aan de invulling die de nieuwe wethouder van Economische Zaken geeft aan zijn functie. Hij zoekt contact met ondernemers, gaat er veel op uit. Groningen had een sterke wethouderscultuur waarbij alles werd bedacht en beslist op het gemeentehuis. Ondernemers werden alleen uitgenodigd om de presentatie van de plannen bij te wonen. Het nieuwe college heeft ons gevraagd hoe er structureel overleg kon komen tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Dat heeft geleid tot het convenant Economische Groei in de Stad. Nu herken ik ook mijn eigen woorden in de gemeentelijke plannen. Dat komt overigens ook doordat de PvdA sinds 2012 het roer heeft omgegooid.’

 

‘Het nieuwe college pakt het heel anders aan. Structureel is 2,5 miljoen euro vrijgemaakt voor de economische portefeuille van Groningen. Er is bewust overeengekomen om de collectieve lasten niet te laten stijgen en dat tegenvallers niet meteen op het bedrijfsleven worden afgewenteld. Verder heeft Economische Zaken een zelfstandige positie gekregen. Die zat tot 2014 samen met Ruimtelijke Ordening. Langzaamaan krijgt EZ een accountmanagersrol, waarbij ze aanjager worden van projecten. Ondernemers hoeven hun rol niet meer te bevechten, wij zijn partner geworden in de economische ontwikkeling van Stad.’

 

‘Ik vind het een echte doorbraak dat de wethouder in het openbaar heeft gezegd dat de gemeentelijke regelgeving te rigide is. Voor ondernemers betekent het dat dingen die voorheen absoluut niet mochten nu in elk geval bespreekbaar zijn. Soms zijn het kleine dingen: een straat is als voetgangersgebied ook opengesteld voor fietsers en straatmeubilair mag weer. Een straat met leegstand is daardoor weer een aantrekkelijk winkelgebied geworden.’

 

 

Gerelateerd
Waardering ondernemers voor beleid gemeente Groningen - ´wij zijn partner geworden in de economische ontwikkeling ´
Waardering ondernemers voor beleid gemeente Groningen - ´wij zijn partner geworden in de economische ontwikkeling ´