Bereikbaarheid

04 MAART 2019

Maatregelen om Groningen bereikbaar te houden ‘zeer succesvol’: minder files

Het beleid om reizigers te stimuleren niet via de zuidelijke ringweg te reizen, of anders eerder of later  te vertrekken, is zeer succesvol. Het is aan de aanpak van Groningen Bereikbaar te danken dat het aantal files in Groningen niet is gegroeid, zoals elders in Nederland, maar juist zelfs is afgenomen.

De wegwerkzaamheden aan de zuidelijke ringweg hebben niet geleid tot een groei van het aantal files. Integendeel juist: er stond afgelopen jaar bij Groningen zeven procent minder file dan in 2017. Dat de verkeersoverlast meevalt is te danken aan alle inspanningen van ‘Groningen Bereikbaar’ om mensen te stimuleren andere routes te kiezen, eerder of later te vertrekken of andere vormen van vervoer.

 Dat zegt vandaag de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper (D66) in een interview met het Dagblad van het Noorden. Volgens telcijfers over de ontwikkeling van het verkeer rond Groningen stond er vorig jaar bij Groningen zeven procent mínder file. Dat is opmerkelijk omdat de filedruk landelijk wél is toegenomen: met twintig procent.

Volgens gedeputeerde Gräper is de afname van het aantal files te danken aan het feit dat automobilisten eerder op pad gaan, of later beginnen. Dat valt duidelijk te zien aan de ochtendspits en de avondspits die een half uur langer duren dan in 2017.

Ook maken automobilisten meer gebruik van P+R, en stappen automobilisten vaker op de fiets of in de bus. En dat zijn allemaal effecten die werden beoogd door het beleid van Groningen Bereikbar, aldus een tevreden gedeputeerde.

Dat de alternatieve vormen van vervoer veel vaker zijn gebruikt blijkt uit cijfers van Groningen Bereikbaar. Het aantal auto’s op de P+R terreinen rond de stad is met negen procent toegenomen ten opzichte van 2017, en busbedrijf Qbuzz meldt een groei van het aantal vervoerde reiziger van dertien procent.

Gerelateerd Bereikbaarheid
Maatregelen om Groningen bereikbaar te houden ‘zeer succesvol’: minder files
Maatregelen om Groningen bereikbaar te houden ‘zeer succesvol’: minder files