12 MEI 2015

Marcel van der Pol leert ondernemers met nieuwe blik naar eigen bedrijf of zichzelf te kijken

De Groningse ondernemer, organisatieadviseur en  theatermaker  Marcel van der Pol heeft een nieuw boek geschreven bestemd voor zowel zakelijke professionals als ondernemende individuen. ‘Zelfregie 3.3’ is de titel er van. Daarin gebruikt Van der Pol al zijn kennis en ervaring als ondernemer en uit de wereld van bedrijfsleven en theater om mensen uit een ander perspectief naar hun situatie te laten kijken. En om conflicten op te lossen.

‘Wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen’, is de ondertitel van het boek, waarin Van der Pol vertelt hoe professionals en ondernemende individuen vaste patronen kunnen loslaten, en andere denkramen kunnen creëren, met nieuwe mogelijkheden.

 

Zelf heeft Marcel van der Pol ervaring als ondernemer dankzij zijn eigen bedrijf Keridwen, een organisatieadviesbureau. Maar Van der Pol is niet alleen ondernemer, hij was en is al jaren ook actief als docent hoger onderwijs, theatermaker en verhalenverteller. Afgestudeerd als bioloog, begon hij achttien jaar geleden Keridwen om vanuit  al deze verschillende ervaringen en achtergronden bedrijven en organisaties vooruit te helpen.

 

‘Ik gebruik de technieken die ik leerde voor het vertellen van verhalen en als regisseur om mensen vanuit een ander perspectief naar hun eigen situatie te laten kijken. Dat kan vaak zeer verhelderend werken. Om een voorbeeld te geven: als regisseur vraag ik acteurs soms om even van stoel te wisselen en elkaars rol over te nemen. Dat kun je ook doen als je een probleem of conflict wilt oplossen. Als je mensen vraagt om zich in te leven in de situatie van hun tegenstrever, dan kan dat leiden tot meer begrip voor elkaars standpunt’, vertelt Marcel.

 

Ook weet Van der Pol dat je als ondernemers vaak zeer intensief bezig bent om je doel te bereiken. ‘Ondernemers gaan soms vanuit een totale tunnelvisie op hun doel af. Ze zitten in een sneltrein, die doordendert en doordendert. Ik leer hen dan niet alleen dat het soms goed is om uit een raampje naar buiten te kijken, maar ook hoe ze dat kunnen doen. Juist door af en toe om zich heen te kijken, kun je nieuwe kansen gaan zien’, zegt hij.

 

Van der Pol gebruikt de technieken die hij leerde als theaterregisseur ook om ondernemers zich te laten verplaatsen in de rol van de klant, of in die van stakeholers. Zijn werkwijze en principes gebruikt hij ook bij zijn andere activiteiten, als managementcoach of in teamcoaching.

Marcel van der Pol is de enige organisatieadviseur die zijn ervaring uit het theater, en als verhalenverteller, inzet om organisaties te veranderen. Tot zijn opdrachtgevers behoren onder meer de politie, gemeenten en bedrijven.

‘Ik probeer mijn vaardigheden aan mensen binnen organisaties waar ik voor werk over te dragen. Mijn bedrijfsuitgangspunt is dat ik mezelf overbodig wil maken. Daarom heet mijn boek ook “Zelfregie 3.3: mensen moeten het zelf aanleren om af en toe vanuit nieuw perspectief naar de wereld, naar zichzelf, naar stakeholders of hun organisatie te kijken. Dat kan vaak zeer verfrissend zijn en bedrijven over een dood punt heen helpen. In het boek staan veel praktische voorbeelden uit het bedrijfsleven’.

Het boek ‘Zelfregie 3.3 – Wie durft te dwalen vindt nieuwe wegen’ zal op 11 juni worden gepresenteerd in Theater Vanslag in Borger. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf van Van der Pol: www.keridwen.nl

 

 

 

Gerelateerd
Marcel van der Pol leert ondernemers met nieuwe blik naar eigen bedrijf of zichzelf te kijken
Marcel van der Pol leert ondernemers met nieuwe blik naar eigen bedrijf of zichzelf te kijken