Leefbaarheid

01 NOVEMBER 2018

MartiniZorg winnaar van de Groningse Diversiteitsprijs 2018

MartiniZorg heeft de Groningse Diversiteitsprijs 2018 gewonnen. Wethouder Roeland van der Schaaf reikte gisteren de prijs uit tijdens het Werkfestival. MartiniZorg biedt begeleiding, behandeling en verzorging aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig/begeleid te kunnen (blijven) wonen. De vakjury prees MartiniZorg vanwege hun “cross-over” werkwijze. Medewerkers met een verschillende culturele achtergrond bekijken gezamenlijk de zorgvraag van cliënten. Vanwege de verschillende invalshoeken ontstaat een zorgaanpak op maat waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van de cliënt.

Martinizorg besteedt aandacht aan diverse netwerken van migrantenorganisaties, social return en vakbondsactiviteiten van FNV diversiteit Wereldburgers. De bevordering van diversiteit, binnen en buiten de eigen organisatie, is een vast onderdeel van het beleid. Hierbij zet MartiniZorg het eigen personeel in om actief nieuwe medewerkers met een multiculturele achtergrond te werven en de voordelen van diversiteit in de eigen praktijk van het werk in te zetten.

Diversiteit zichtbaar maken
Wethouder Arbeidsmarkt Roeland van der Schaaf: ”Met de diversiteitsprijs wil Groningen de kracht van diversiteit zichtbaar maken, en werkgevers belonen die zich  inzetten voor gelijke behandeling van personeel. Het aanbod van arbeidskrachten is steeds gevarieerder en dat biedt kansen voor werkgevers en werknemers. De genomineerde bedrijven laten op een inspirerende manier zien hoe je hier invulling aan kunt geven.”

De genomineerden
De jury, bestaande uit wethouder Van der Schaaf, Philipp Metzner (IBM, winnaar diversiteitsprijs 2017), Zohreh Salim (Stichting Didar) en Jellie Tiemersma (personal Too) had drie Groningse bedrijven genomineerd. Naast MartiniZorg zijn dit het Alfa College en de Drie Gezusters.

Alfa College
Binnen het Alfa College is er veel aandacht voor het uitstralen van respect en acceptatie richting alle studenten en medewerkers. De onderwijsinstelling organiseert veel les- en theateractiviteiten over burgerschap en diversiteit. Het Alfa College wil, naast goed onderwijs, studenten ook vormen als mens en stelt ze de vraag “Wie wil je zijn?”

De Drie Gezusters
De Drie Gezusters heeft binnen de werving en selectie van personeel veel aandacht voor statushouders, kwetsbare jongeren en sollicitanten in de oudere leeftijdsgroep. De Drie gezusters krijgt bezoek van een groeiend aantal internationale gasten. Meer diversiteit binnen het personeelsbestand betekent voor deze horecaondernemer dat ze ook beter kunnen inspelen op de wensen en behoeften van hun internationale gasten. Diversiteit en verbetering van de dienstverlening gaan hier hand in hand.

Prijs
De diversiteitsprijs bestaat uit het diversiteitsbeeld en een geldbedrag, waarmee de winnende organisatie een relevante workshop of bedrijfsbezoek kan aanbieden aan het personeel. Daarnaast mag de winnende organisatie een jaar lang het diversiteitslogo gebruiken op alle communicatie-uitingen. De prijs is een initiatief van de Groningse gemeenteraad. In 2017 heeft IBM Client Information Center de Groningse diversiteitsprijs gewonnen.

Bron: Gemeente Groningen

Gerelateerd Leefbaarheid
MartiniZorg winnaar van de Groningse Diversiteitsprijs 2018
MartiniZorg winnaar van de Groningse Diversiteitsprijs 2018