Bereikbaarheid Leefbaarheid

06 NOVEMBER 2018

Miljoen euro om overlast regenwater Bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen

De gemeente Groningen investeert een miljoen euro om overlast van regenwater op bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen. Bedrijven krijgen de mogelijkheid met een aanzienlijke subsidie maatregelen te nemen zodat regenwater niet meer in de riolering terecht komt. 

Bijvoorbeeld door regenwater in te zetten als koelwater, spoelwater of het creëren van een waterberging. Met de subsidieregeling, die  op de Promotiedagen bekend werd gemaakt, wordt een investering van twee miljoen euro in de aanleg van nieuwe riolering voorkomen.

 

Euvelgunne kent met name verhard gebied. Hierdoor belast het regenwater de riolering tijdens “piekbuien” die naar verwachting steeds vaker voorkomen. Als gevolg van deze piekbuien ontstaat op het bedrijventerrein en elders in de stad steeds vaker wateroverlast. De gemeente wil samen met het bedrijfsleven het  regenwater beter benutten. Daarnaast willen zowel gemeente als bedrijfsleven voorkomen dat het riool vervangen moet worden, vanwege negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de hoge kosten. De maatregelen die nu gekozen worden dragen tevens bij aan de klimaatdoelstellingen, vergroten de ecologische waarde van het gebied en verbeteren het werkklimaat.

 

Bedrijventerrein bereikbaar


Wethouder Joost van Keulen: ‘Deze maatregel is een mooie samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Enerzijds gaan we als gemeente op een slimme manier het riool sturen en anderzijds kunnen ondernemers met gerichte maatregelen op Euvelgunne een bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast. Deze duurzame maatregelen zorgen er daarnaast voor dat het bedrijventerrein bereikbaar blijft”.

 

Duurzaam stedelijk watersysteem


De gemeente Groningen en bedrijven op Euvelgunne spelen in op de klimaatverandering en werken aan een klimaatrobuust en duurzaam stedelijk watersysteem. Het van de riolering afkoppelen van verhard oppervlak (daken en parkeerplaatsen) en het benutten van regenwater passen daar uitstekend bij. Afkoppeling voorkomt overbelasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, ongecontroleerde riooloverstorten in de binnenstad en wateroverlast op straat. Benutting van het regenwater bespaart tegelijkertijd drinkwater en leidt via groene daken tot energiebesparing.

 

 

Gerelateerd Bereikbaarheid Leefbaarheid Bedrijvenvereniging Zuidoost
Miljoen euro om overlast regenwater Bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen
Miljoen euro om overlast regenwater Bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen