Economie

30 JULI 2014

Negen Veni-subsidies voor RUG en UMCG

Negen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen krijgen van NWO een Veni-subsidie in het kader van de Vernieuwingsimpuls.

 

 

Veni-subsidies zijn bestemd voor jonge, pas gepromoveerde wetenschappers met een opvallend en origineel talent voor vernieuwend onderzoek. Veni-onderzoekers krijgen in totaal maximaal 250.000 euro over een periode van drie jaar.

De Vernieuwingsimpuls kent drie subsidievormen: naast de Veni-subsidies worden jaarlijks ook Vidi-subsidies (voor ervaren postdocs) en Vici-subsidies (voor senior-onderzoekers) verstrekt.

De nieuwe Groningse Veni's zijn:

Heilige boontjes en duurzame consumptie
Dr. J.W. (Jan Willem) Bolderdijk (m), RUG - Economie en Bedrijfskunde, Marketing
Hoewel consumenten het belangrijk vinden om moreel te zijn, kan extreem moreel gedrag (bv. veganisme) nadelen opleveren - 'heilige boontjes' zijn niet populair. Ik wil onderzoeken wat de relevantie van dit mechanisme is voor de marketing van duurzame voedselbronnen (bv. kweekvlees en sojaboter).

De principes van peroxisoomvorming: oorsprong en morfogenese van organellen
Dr. K. (Kèvin) Knoops (m), RUG - Moleculaire celbiologie
Peroxisomen zijn essentiële celorganellen voor de stofwisseling. Een belangrijk nieuw vormingsproces voor peroxisomen wordt nu in detail ontleed met behulp van geavanceerde microscopische en biochemische technieken. Deze nieuwe concepten over peroxisoomvorming kunnen een belangrijke bijdrage aan medisch onderzoek leveren.

Verdeeld door geheugen: omgaan met religieuze diversiteit na de Franse godsdienstoorlogen, 1598-1685
Dr. D.C. van der Linden (m), RUG - Geschiedenis
Na een religieus conflict herinneren mensen zich nog altijd de misdaden van hun tegenstander. Dat maakt verzoening lastig. Dit project onderzoekt hoe conflicterende herinneringen aan de Franse godsdienstoorlogen (1562–1598) protestanten en katholieken bleef verdelen en religieuze verdraagzaamheid ondergroef.

Kwantumoptica van spins in halfgeleider golfgeleiders
Dr. D.O.S. (Danny) O’Shea (m), RUG
Een kwantummechanisch geheugen kan gebruikt worden om optische pulsen op te slaan in een communicatienetwerk om zo de mogelijkheid tot afluisteren uit te sluiten. Door het gebruik van nieuwe materialen en controletechnieken zal een kwantumgeheugen gebaseerd op halfgeleiders ontworpen en verkend worden met een krachtige device-on-a-chip benadering.

Tijd in vroegmoderne metafysica
Dr. A.E. Thomas (v), RUG - Filosofie
In dit project worden 'nieuwe' zeventiende-eeuwse ontwikkelingen in de filosofie van tijd uitgelegd: tijd die beleefd wordt als een ding en als goddelijk. Dit had invloed op denkbeelden over vrije wil, persoonlijke identiteit en idealisme. Met andere wetenschappers wordt in dit project ook de rol benadrukt die verwaarloosde vrouwelijke filosofen speelden in het vroeg-moderne gedachtegoed.

Pantser tegen depressie
Dr. M.J. (Marie-José) van Tol (v), UMCG - Neuroimaging Center
Wie eenmaal depressief is geweest, is vatbaar om dat nog eens te worden. Dit onderzoek ontrafelt hoe preventieve cognitieve therapie het brein wapent tegen terugval, om te voorspellen bij wie preventieve therapie de kans op nieuwe depressieve episodes verkleint.

Netwerken van symptomen in psychose
Dr. J.T.W. (Hanneke) Wigman (v), UMCG - Psychiatrie
De onderzoeker bestudeert het ontstaan van psychoses (het verlies van grip op de werkelijkheid) door netwerken van vroege symptomen in kaart te brengen en per persoon te kijken hoe deze symptomen elkaar beïnvloeden. Dit helpt om persoonlijke behandeladviezen te ontwikkelen.

Weten moeders het beter?
Dr. O.H. (Oscar) Vedder (m), RUG - Gedragsbiologie
Dit onderzoek aan vrij-levende visdiefjes gaat na of moeders in bepaalde gevallen hun nakomelingen, via hormonen in eieren, stimuleren om meer in groei in plaats van lichaamsonderhoud te investeren. Dit kan voordeel opleveren in situaties met veel competitie en een grotere kans op voortijdige sterfte.

Moleculaire handigheid meten en regelen
Dr. S.J. (Sander) Wezenberg (m), RUG - Stratingh Institute for Chemistry
Veel moleculen uit de natuur hebben een ongelijk spiegelbeeld (links- en rechtshandig), oftewel ze zijn chiraal. De verhouding tussen de spiegelbeelden blijkt van invloed op bepaalde biologische functies. De onderzoeker gaat chemische methoden ontwikkelen om enerzijds chirale verhoudingen te bepalen en anderzijds te beïnvloeden.

Gerelateerd Economie
Negen Veni-subsidies voor RUG en UMCG
Negen Veni-subsidies voor RUG en UMCG