26 JUNI 2014

Nieuwe evenementen in Groningen dankzij Het Fonds Ondernemend Groningen

In juni en juli gaan twee bijzondere projecten in Groningen van start die mogelijk zijn geworden dankzij bijdragen van Het Fonds Ondernemend Groningen. Het gaat om de reizende foto-expositie over natuur op Rottumeroog, die te zien is bij het Hoofdstation en om Zienemaan: een openlucht filmvoorstelling op vrijdagavond.

Het Fonds Ondernemend Groningen is een fonds dat tal van zaken mogelijk maakt ter versterking van de Groningse economie. Organisatoren van evenementen of bijzondere initiatieven kunnen een beroep doen op dit fonds: www.hetfondsgroningen.nl.

Rottumeroog in Beeld
Van 16 juni t/m 17 juli wordt op het stadsbalkon en in de binnenstad een zgn. "reizende expositie" gehouden van de bekende natuurfotograaf Jasper Doest. Hij heeft op fraaie wijze de unieke natuur van Rottumeroog vastgelegd. De "laatste wildernis" binnen het Werelderfgoed Waddenzee. De foto-expositie is een coproductie van National Geographic en Staatsbosbeheer.

De expositie trekt langs diverse NS-stations en bestaat uit 6 grote en 3 kleine kubussen met opgeblazen foto's van Jasper Doest. Diverse partijen dragen bij aan dit initiatief, waaronder Het Fonds.

Zienemaan
Voor de 4e maal vindt het evenement Zienemaan en sterren plaats. Op 27 juni, 11 juli, 15 augustus en 5 september wordt een openlucht filmvoorstelling georganiseerd op het dak van het infocentrum/VVV op de Grote Markt. Een totaal andere filmbeleving dan in een traditionele bioscoop.

Met dit evenement wordt tevens aandacht gevraagd voor het reguliere programma van Vera en het Groninger Forum. Dat zijn dan ook de indieners van het project. Diverse partijen hebben een bijdrage toegezegd, zo ook Het Fonds.

Gerelateerd
Nieuwe evenementen in Groningen dankzij Het Fonds Ondernemend Groningen
Nieuwe evenementen in Groningen dankzij Het Fonds Ondernemend Groningen