Economie Leefbaarheid

04 FEBRUARI 2019

Nieuwe uitdagingen en kansen voor Winkelcentrum Lewenborg

Verplaatsing naar het binnenplein van de markt op woensdag zal de levendigheid in het Winkelcentrum Lewenborg zeer bevorderen. Dat is één van de aanbevelingen uit een rapport over de toekomst van het Winkelcentrum Lewenborg.

'Winkelhart van Lewenborg’ is de naam van het rapport dat Winkelcentrum Lewenborg presenteerde tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en ‘verwanten’ in het stadion van FC Groningen. Dat gebeurde onder leiding van Marja Doedens, voorzitter van de afdeling Groningen van MKB-Noord.

MKB-Noord heeft onder de titel ‘JOUW ZAAK – JOUW TOEKOMST’ een speciale focus op retailondernemers.

Het rapport ‘Winkelhart van Lewenborg’ is het resultaat van het onderzoek dat Bert Oost van BooST in opdracht van het bestuur van het Winkelcentrum Lewenborg heeft verricht. Aan de hand van gesprekken met winkeliers, bewoners en vertegenwoordigers van instellingen en groeperingen in Lewenborg heeft BooST ‘omgevingsbeelden’ in kaart gebracht.

Over het algemeen is men behoorlijk tevreden over het winkelcentrum. Er is een, voor een wijkwinkelcentrum, behoorlijk divers aanbod. Het aantal kledingzaken heeft een zekere oververtegenwoordiging.

Daartegenover beschikt Lewenborg over verschillende speciaalzaken die het centrum niet alleen voor bewoners van Lewenborg maar ook voor klanten van verre aantrekkelijk maken. Aankleding en uitstraling zijn voor verbetering vatbaar en ook de levendigheid kan op een hoger plan worden gebracht.

Markt op woensdag

De markt op woensdag is belangrijk voor winkeliers en bewoners. Verplaatsing naar het binnenplein zal de levendigheid in het centrum zeer bevorderen en de verbinding met de ‘losstaande’ winkels buiten het overdekte deel mogelijk maken. Verplaatsing betekent ook dat de markt niet meer parkeerruimte in beslag neemt.

 De relatieve krapte aan parkeerruimte op met name de woensdag kan dan in ieder geval deels worden opgelost. Zowel aan de kant van de winkeliers als aan de kant van bewoners en (maatschappelijke) instellingen ziet men kansen voor meer gezamenlijke activiteiten.

Meer activiteit vraagt dan wel een forse inspanning van het bestuur van het Winkelcentrum die zich dan ook voor de grote uitdaging gesteld ziet om dit allemaal mogelijk te maken.

Gerelateerd Economie Leefbaarheid VBNO
Nieuwe uitdagingen en kansen voor Winkelcentrum Lewenborg
Nieuwe uitdagingen en kansen voor Winkelcentrum Lewenborg