21 JUNI 2018

Ondernemers bijgepraat over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Tientallen Groningse ondernemers zijn gisteravond in Martiniplaza tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Retail Academy Groningen helemaal bijgepraat over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Belangrijke boodschap was dat ondernemers niet in paniek moeten raken door berichten over forse boetes, maar dat ze de privacy-bescherming wel serieus moeten oppakken en het thema een vast onderdeel moeten maken van hun bedrijfsvoering.

De lezing over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd gegeven door mr. Douglas Mensink van de organisatie MICTA. Hij heeft als oprichter van MICTA ruim zestien jaar ervaring in de advocatuur en 25 jaar in het vakgebied ICT en Recht, en heeft als specialisatie Intellectueel Eigendomsrecht, ICT-recht en Internetrecht.

Mensink begon zijn inleiding met een compliment aan de Retail Academy voor de wijze waarop deze organisatie zelf een privacy-reglement op de website had geplaatst. Hij vroeg aan Erwin Mulder van deze Academy wie dat reglement voor hem had gemaakt. ‘Ikzelf! Als je je er even in verdiept kom je met knippen en plakken dus een heel end!’, glunderde Erwin Mulder.

Mensink vond het privacy reglement van de Retail Academy dáarom zo geslaagd omdat er gewoon in helder Nederlands op staat op welke wijze deze organisatie omspringt met privacy. ‘Een van de belangrijkste tips die ik kan geven is dat je zo’n reglement in helder Nederlands opstelt, en niet in onbegrijpelijke juristen-taal’, aldus Mensink.

Een tweede tip die hij gaf was dat ondernemers een ordner moeten kopen, met een stickertje “AVG” er op, en daar zaken in bewaren die interessant zijn. ‘De Autoriteit Persoonsgegevens wil vooral graag dat je er mee bezig bent. Laat dan dus zien dat de kwestie je ter harte gaat en maak er een structurele “way of living” van’.

In elk geval moeten we nu niet doorslaan op het gebied van de privacy. ‘Het gedachtegoed achter de AVG is dat de grote bedrijven die enorme hoeveelheden spam verstuurden worden aangepakt. Voor het MKB schiet de wet misschien wel een beetje z’n doel voorbij. Maar ja: ik ben wel jurist, en de wet is de wet, daar moeten we ons wel aan houden’, aldus Douglas Mensink.

Tijdens de vergadering kwamen ondernemers ook met voorbeelden over hoe lastig de wet soms is. Zo vertelde de eigenaresse van een bloemenzaak dat ze soms bloemen moet laten bezorgen. Ze krijgt daarvoor opdracht, maar wordt wel geacht om snel daarna de gegevens weg te gooien. ‘Maar hoe kan ik dan een rekening sturen als ik de gegevens heb moeten verwijderen’, aldus de eigenaresse. Een ander probleem is dat wanneer ze bloemen wil bezorgen bij iemand in bijvoorbeeld Amsterdam, en daar een plaatselijke bloemenhandelaar voor in wil schakelen, ze met die handelaar eerst een overeenkomst moet afsluiten.

Volgens Douglas Mensink hoeven de ondernemers niet in een kramp te schieten uit angst voor de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Het zal allemaal wel meevallen en het zal wel loslopen. Maar de bottom line is wel dat u er iets aan moet doen!’, aldus de mr. Mensink.

 

Gerelateerd GCC
Ondernemers bijgepraat over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ondernemers bijgepraat over Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)