06 JANUARI 2015

Ondernemers blij met succesvol Fonds Ondernemend Groningen

Ondernemers in de Groningse binnenstad zijn tevreden over het functioneren van het Fonds Ondernemend Groningen. Dat is een Fonds dat enkele jaren geleden van start ging waaruit zaken worden gefinancierd voor het algemeen belang van de economie in de Groningse binnenstad en bedrijventerreinen.

Het fonds wordt gefinancierd uit een opslag op de OZB. Volgens Eric Bos, waarnemend voorzitter van de Groningen City Club, zijn er tal van zaken tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit dit Fonds die anders niet, of minder goed, tot stand zouden zijn  gekomen.

‘De afgelopen tijd liet duidelijk zien dat ondernemers zich willen inzetten voor een aantrekkelijke stad. Zonder Fondsbijdrage zijn dergelijke wensen lastiger te vervullen.’

‘Wel is gebleken dat we moeten voorkomen dat Het Fonds aan haar eigen succes ten onder gaat. Veel aanvragen hebben we niet kunnen honoreren. Niet omdat onze leden het geen goede initiatieven vonden: integendeel. Wel omdat de beschikbare gelden relatief laag zijn ten opzichte van de gewenste bijdragen. Samen met onze leden zullen we het komend jaar moeten kijken hoe we de werking van Het Fonds anders inrichten om het werkbaar te houden’, aldus Eric Bos.

Gerelateerd
 Ondernemers blij met succesvol Fonds Ondernemend Groningen
 Ondernemers blij met succesvol Fonds Ondernemend Groningen