16 DECEMBER 2014

Ondernemers Carolieweg, Nieuweweg en Steentilstraat verenigen zich

Vanaf vandaag , dinsdag 16 december, is de Groningse binnenstad in één keer drie ondernemersverenigingen rijker. Carolieweg, Nieuweweg en Steentilstraat ondertekenen op deze dag onder toeziend oog van de notaris de akte en zijn vanaf dat moment formeel verenigd. De Groningen City Club en Gemeente Groningen zijn blij dat ondernemers op deze manier meer met elkaar samenwerken.

Gezamenlijke belangen

Al sinds het begin van het jaar wordt door de Gemeente Groningen en de Groningen City Club hard gewerkt aan het stimuleren van ondernemers om gezamenlijke activiteiten en plannen te realiseren. Een formele ondernemersvereniging is dan een eerste logische stap, voor straten die nog niet zijn verenigd. Met het verenigen van straten is het makkelijker om de verschillende gezamenlijke belangen te dienen en bovendien draagt het bij aan het saamhorigheidsgevoel in een straat.

 

Onderscheidend

Met het stimuleren van straten om zich te verenigen hopen zowel de Gemeente Groningen als ook de Groningen City Club dat ondernemers in een straat weer actief gaan nadenken over hoe zij hun straat aantrekkelijk kunnen houden en maken. Er zijn al vele goede voorbeelden van straten die zich opnieuw hebben ontwikkeld en waarbij ondernemers er in zijn geslaagd onderscheidend te zijn, met als positief gevolg meer bezoekers die langer blijven en dus een hogere omzet. Ook in de Carolieweg, Nieuweweg en Steentilstraat zijn ondernemers voortvarend aan de slag gegaan en is men bezig met het bedenken van leuke activiteiten en het verfraaien van hun straat. Elke straat doet dit vanuit haar eigen visie en met een duidelijk doel.

 

Fonds Ondernemend Groningen

Om plannen van een straat te kunnen realiseren wordt steeds vaker een beroep gedaan op het Fonds Ondernemend Groningen. Door straten te verenigen is het makkelijker om dergelijke plannen vorm te geven en te voldoen aan de criteria die vanuit Het Fonds zijn opgesteld rondom de mate van cofinanciering.

 

Gerelateerd
Ondernemers Carolieweg, Nieuweweg en Steentilstraat verenigen zich
Ondernemers Carolieweg, Nieuweweg en Steentilstraat verenigen zich