Interviews

07 FEBRUARI 2019

'Collegeprogramma positief en enthousiast; Vraag blijft: Hoe wordt het uitgevoerd?'

Mede namens Groningse ondernemers heeft Klaas Holtman, voorzitter Bedrijvenvereniging WEST, met grote belangstelling het programma gelezen van het nieuwe college van B&W dat gisteren is gepresenteerd . ‘Al met al een positief, enthousiast programma, waarbij de vraag hoe dat allemaal moet gebeuren nog ingevuld moet worden’, vat Holtman kort zijn oordeel samen, ‘Al blijven er ook voor de ondernemers nog wel wensen over’.

Het college van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie presenteerde gisteren het programma 2019-2022 met als motto: ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen’. ‘Dat is leuk gevonden, die 4 G’s. Maar wat mij betreft ontbreekt er nog een 5e G, de G van “Groots”, want we mogen trots zijn wat er gebeurt in de nieuwe Gemeente.  Maar ook de G van 5G, het supersnelle internet. Dat wordt momenteel uitgerold in delen van de provincie. Maar het zou echt heel gaaf zijn wanneer er ook de hele stad Groningen 5G wordt, als ware als symbool hoe Groningen voorop loopt in de digitale economie’.

Maar al met al vindt hij het een ‘positief, enthousiast programma’. ‘Ik zie veel herkenning met De Strategische agenda 2019-2023’ die voor de verkiezingen vanuit het georganiseerde bedrijfsleven is aangeboden’. ‘Er zijn dus veel punten om de hand naar elkaar uit te steken. Met Paul de Rook als wethouder Economische Zaken en zijn portefeuille zijn de belangen van het Gronings bedrijfsleven in goede handen. Het lijkt erop dat ook de samenwerking tussen Cultuur en economie een impuls krijgt’, zo betoogt hij.

Zeven wethouders

Het feit dat er zeven wethouders komen, maakt het hebben van contacten met het stadsbestuur over zaken het bedrijfsleven betreffende niet gemakkelijker. Maar hopelijk wordt het straks wel één team, in plaats van individuele vakwethouders die naast elkaar hun eigen agenda bepalen. Voor de afdeling Economische Zaken ligt hier een belangrijke makelaarsrol en een taak om ondernemers te helpen te schakelen met de juiste functionarissen en afdelingen. Het kost nu simpel wel teveel tijd om zaken met de gemeente te regelen. Iedereen moet er zijn plasje over doen, het zou de samenwerking tussen bedrijven en de gemeente ongelooflijk helpen wanneer de doorlooptijden verkort kunnen worden en ondernemers niet zelf hun weg hoeven te zoeken in de gemeentelijke organisatie’.

OZB

Holtman zegt dat ondernemers in de stad ook blij zijn  met het feit dat het nieuwe college constateert dat het tarief voor OZB van ‘niet-woningen’ in Groningen al tot de hoogste van het land behoren, en daarom niet verhoogd gaat worden. ‘Dat komt heel goed uit, want het bedrijfsleven wil ook graag mee werken aan het verduurzamen van bedrijfspanden, maar zal daar dan toch ook voor moeten investeren’. Overigens spreekt Holtman ook de wens uit dat bij meevallers ook een keer gekeken wordt naar verlaging van de tarieven, al was het maar om de ingroei van bedrijven in Haren en Ten Boer te verlagen. Deze ondernemers worden toch opgezadeld met een forse aanpassing naar boven.

Groen op Bedrijventerreinen

Volgens Holtman is het bijzonder dat er bomen komen op de Grote Markt. ‘Maar het zou natuurlijk ook heel goed zijn wanneer er meer aandacht voor de kwaliteit van goede groenaanpak op de bedrijventerreinen komt. De pilot rondom Kranenburgpark en de bijdrage van ZO aan het Hunzedal toont aan dat zowel bewoners als medewerkers van bedrijven enthousiast zijn over deze verbeteringen, WEST gaat hierover graag met het college in gesprek’, aldus Holtman.

Kennis maken en afspraken

 ‘Het bestuur van WEST ziet er naar uit om met alle leden van het nieuwe college kennis te maken en zo snel mogelijk concrete afspraken te maken over het voorzetten van de goede contacten die onder Wethouder van Keulen zijn opgebouwd!’.

Gerelateerd Interviews Bedrijvenvereniging WEST
'Collegeprogramma positief en enthousiast; Vraag blijft: Hoe wordt het uitgevoerd?'
'Collegeprogramma positief en enthousiast; Vraag blijft: Hoe wordt het uitgevoerd?'