Economie

28 APRIL 2015

Ondernemers Reitdiephaven: steun van Ondernemersfonds bij professionalisering

De Ondernemers van de Reitdiephaven krijgen een bijdrage uit het Ondernemersfonds Groningen voor de uitvoering van hun plannen om het winkelgebied nog verder te verbeteren.

 

In 2014 is reeds gestart met het professionaliseren van de eigen organisatie en het uitvoeren van marketingacties om het gebied op de kaart te zetten. In 2015 zal dit worden voortgezet, o.a. ook door het oprichten van een formele ondernemersvereniging met een focus op het verbeteren van de uitstraling en positionering van het winkelgebied en door meer sfeer en beleving te creëren voor het winkelend publiek.

Er is inmiddels een uitgewerkt actieplan, dat in 2015 uitgerold zal worden. Het Fonds juicht de ontwikkelingen toe en heeft steun toegezegd, aldus de website van het Ondernemersfonds.

Ondernemersfonds

Groningen heeft sinds 1 januari 2011 een ondernemersfonds, genaamd Het Fonds. Dit Fonds wil ondernemersverenigingen stimuleren en faciliteren bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad.

Het Fonds daagt het georganiseerde bedrijfsleven uit om met zulke plannen te komen, denk aan onderwerpen als duurzaamheid, bereikbaarheid/mobiliteit, aantrekkelijke bedrijventerreinen, collectieve activiteiten, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, gunstig ondernemersklimaat en veiligheid.


Juist gemeenschappelijkheid in projecten kan een gewenste schaalvergroting en co-financiering op gang brengen, met een groot netto resultaat voor een gebied of de hele stad.

 

 

Gerelateerd Economie
Ondernemers Reitdiephaven: steun van Ondernemersfonds bij professionalisering
Ondernemers Reitdiephaven: steun van Ondernemersfonds bij professionalisering