17 DECEMBER 2014

Ondernemers VBNO: “Gerrit Krolbrug moet zo snel mogelijk open”

Ondernemersvereniging VBNO sluit zich aan bij protesten van buurtbewoners tegen het feit dat de Gerrit Krolbrug over het Van Starkenborghkanaal zo lang buiten bedrijf is. ”Er zitten verschillende bedrijven aan de Ulgersmaweg voor wie de ontsluiting per auto van levensbelang is.”, zo meldt VNBO in haar nieuwsbrief. Over de brug meldt de VNBO:

“Het is een regelmatig terugkomend verschijnsel: de Gerrit Krolbrug is kapot en auto's moeten via andere routes de stad zien te bereiken. Sommigen vinden zelfs dat de brug maar beter gesloten kan blijven, althans voor het autoverkeer.

 

Nu de Noordzeebrug in reconstructie is en zeer binnenkort een tijdlang voor fietsers is afgesloten, wordt de druk op de Gerrit Krolbrug en de bruggen bij de Oostersluis alleen nog maar groter. Het is terecht dat bewoners van Beyum en De Hunze daarvoor de aandacht vragen. Maar ook het lokale autoverkeer is belangrijk voor de ontsluiting van en de verbinding met de oostelijke stadswijken.

 

De Ulgersmaweg vervult daarin een belangrijke functie. Er zitten verschillende bedrijven aan de Ulgersmaweg voor wie de ontsluiting per auto van levensbelang is. Het is in ieders belang dat de bedrijvigheid aan de Ulgersmaweg in stand blijft. Onze dringende oproep is: zorg dat de Gerrit Krolburg weer zo snel mogelijk open gaat ook voor het autoverkeer”.

 www.vbno.info

 

 

Gerelateerd VBNO
Ondernemers VBNO: “Gerrit Krolbrug moet zo snel mogelijk open”
Ondernemers VBNO: “Gerrit Krolbrug moet zo snel mogelijk open”