Economie Bereikbaarheid

04 NOVEMBER 2019

Ondernemers: ‘Verkeerschaos Winkelcentrum Paddepoel; werkzaamheden slecht gepland’

Er is sprake van verkeerschaos bij Winkelcentrum Paddepoel. Dat heeft te maken met werkzaamheden voor WarmteStad, maar vooral met een slechte planning van de werkzaamheden. Het is onbegrijelijk dat veel van die werkzaamheden precies worden uitgevoerd in een periode dat ondernemers in het winkelcentrum hun brood moeten verdienen. Dat schrijft Harold Lubberts, Centrummanager Winkelcentrum Paddepoel, in een brief aan collega-ondernemers. Een afschrift van de brief is onder meer naar de gemeente Groningen, WarmteStad en naar Bedrijvenvereniging WEST gestuurd. Hieronder de tekst van de brief.

“De afgelopen twee weken zijn wij door werkzaamheden van WarmteStad B.V. geconfronteerd met  verkeerschaos rond ons Winkelcentrum. Het begon twee maanden geleden met een brief van  WarmteStad B.V. voor alle Ondernemers waar de werkzaamheden in werden aangekondigd waarbij de Pleiadenlaan goed bereikbaar zou blijven.

Vorige maand kwam er een nieuwe brief met de  daadwerkelijke planning en werkzaamheden inclusief de gedeeltelijke afsluiting van de Pleiadenlaan.

Omdat de bereikbaarheid van het Winkelcentrum dermate slecht zou worden en er fouten

in de routing / bebording van de omleidingsroute waren heb ik onmiddellijk aan de bel getrokken en WarmteStad B.V. en Objectief Management B.V. ingelicht.

In eerste instantie hebben wij, Objectief Management vanuit de CVvE en ik vanuit Centrummanagement,  er dringend op aangedrongen om de werkzaamheden niet in deze komende drukke periode te doen. De Ondernemers moeten nu hun geld verdienen!

Waarom nu rondom Winkelcentrum Paddepoel bezig terwijl de werkzaamheden in de wijk in de zomermaanden plaatsvinden? Dit had toch omgedraaid moeten worden?  En dan ook nog in dezelfde periode, eind november, de Zonnelaan ter hoogte van het  Winkelcentrum opnieuw gaan asfalteren? Omdat de werkzaamheden lang van te voren gepland zijn, ook in overleg met de Gemeente die gelijk het riool gaat vernieuwen, en absoluut niet uitgesteld  kunnen worden is de insteek nu om de schade enigszins te beperken.

Tot er nader overleg was geweest, op woensdag 23 oktober, zouden de werkzaamheden even een  paar dagen uitgesteld worden zodat alles goed voorbereid zou zijn. Dit is echter niet gebeurt!

Tot onze grote verbazing werd er plotseling gestart met werkzaamheden op de hoek Dierenriemstraat/ Pleiadenlaan. Om de bereikbaarheid te waarborgen en de chaos enigszins te beperken is direct de  slagboom op P1 bij de uitrit opengezet. Na spoedoverleg zijn er pas na enkele dagen omleidingsborden  geplaatst door WarmteStad B.V. en is er een verkeersregelaar neergezet.

Na ruim een week bleken de  omleidingsborden niet het gewenste effect te hebben omdat bezoekers de kortste route, via de Pleiadenlaan, bleven volgen en niet de omleidingsroute gebruikten die aangegeven stond. Het gevolg was chaos, met name op de drukke zaterdag.

Wederom waren we genoodzaakt om de slagboom van de uitrit van P1 maar open te houden met gevaarlijke situaties tot gevolg op P1. Afgelopen week is er bijna dagelijks overleg geweest en hebben wij  (Objectief Management B.V. , de Huismeesters en ondergetekende) dringend geadviseerd om continu  verkeersregelaars neer te zetten, de omleidingsborden nogmaals aan te passen, extra borden op P1 te zetten met  verwijzing naar P2 en  de stoplichten, komend vanaf onze parkeerplaats P1, op de hoek Pleiadenlaan/Zonnelaan  langer op groen te zetten om de doorstroming te bevorderen.

 Dit is wederom echter niet direct gebeurd  met grote chaos tot gevolg. Met de climax afgelopen zaterdag. Na veel bellen is er met spoed nog een verkeersregelaar gestuurd.

Vanochtend is door Objectief Management B.V. met WarmteStad B.V. afgesproken dat alle voorgestelde  maatregelen nu zo spoedig mogelijk geregeld moet worden en dat de verkeersregelaars al bij het kruispunt  Pleiadenlaan/Zonnelaan moeten staan om daar al verkeer door te sturen via de Wilgenlaan naar onze parkeerplaats P1.

Totdat de omleiding c.q. verkeersregeling naar omstandigheden goed is ingevuld / aangepast blijven de  slagbomen van de parkeerplaats omhoog staan om de bezoeker zo min mogelijk tot last te zijn.

Er is contact tussen WarmteStad B.V. , de Gemeente, Ondernemers, de Politie, Objectief Management B.V., de  Huismeesters en ondergetekende.

Tevens heb ik contact opgenomen met Bedrijvenvereniging West en  Groningen Bereikbaar om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen.'

Harold Lubberts,

Centrummanager Winkelcentrum Paddepoel

 

 

Gerelateerd Economie Bereikbaarheid Bedrijvenvereniging WEST
Ondernemers: ‘Verkeerschaos Winkelcentrum Paddepoel; werkzaamheden slecht gepland’
Ondernemers: ‘Verkeerschaos Winkelcentrum Paddepoel; werkzaamheden slecht gepland’