06 MEI 2015

Ondernemersacademie Groningen: steun van Bedrijvenverenigingen en Fonds Ondernemend Groningen

Groningen heeft een unieke Ondernemersacademie, die zich richt op studenten op MBO-niveau. Deze academie is voor de Groningse economie en voor toekomstig ondernemerschap zo belangrijk, dat twee bedrijvenverenigingen er mee gaan samenwerken. Het Fonds Ondernemend Groningen heeft financiële steun toegezegd

De bedrijvenverenigingen VBGW en VBZO gaan samenwerken met de Ondernemersacademie Groningen. Dat is een aanvullende opleiding voor jongeren op MBO-niveau die overwegen later zelfstandig ondernemer te worden. Het is een initiatief van het Noorderpoort, waarin ook het Alfa-College en het ROC Menso Alting bij zijn aangesloten.

Studenten die zich aangetrokken voelen tot het ondernemerschap wordt een extra lespakket geboden om succesvol te leren ondernemen. De studenten doen dat in hun vrije tijd in workshops in de middag- en avonduren. De studenten worden gecoached door individuele ondernemers en de Ondernemersacademie helpt bij het opbouwen van een netwerk.

Het Fonds zorgt voor financiële ondersteuning om dit mogelijk te maken.

Gerelateerd
Ondernemersacademie Groningen: steun van Bedrijvenverenigingen en Fonds Ondernemend Groningen
Ondernemersacademie Groningen: steun van Bedrijvenverenigingen en Fonds Ondernemend Groningen