27 AUGUSTUS 2014

Ondernemerstrefpunt Groningen: 'belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven', aldus B en W

Het Ondernemerstrefpunt Groningen heeft zich in enkele jaren tijd ontwikkeld tot een belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het voornaamste doel van de stichting OTP is het adviseren, begeleiden en verwijzen van ondernemers op het gebied van vacatures, scholing van werknemers, bemiddeling van stageplaatsen en alle andere opdrachten die onderwijs gerelateerd zijn. Volgens het college van B en W van Groningen is het Ondernemerstrefpunt er goed in geslaagd om die doelen te bereiken. Dat blijkt uit een notitie van het college van B en W.

De stichting OTP (Ondernemerstrefpunt) werd eind 2011opgericht. 2.5 jaar later heeft de stichting OTP laten zien ‘dat ze een belangrijke verbindende functie vervult tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.’

 

Via kennisuitwisseling en het verbinden van de juiste partijen draagt de stichting OTP bij aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven, aldus B en W.

 

De stichting OTP heeft in 2013 een duidelijke professionaliserings- en efficiencyslag gemaakt. De medewerkers van de stichting OTP zijn erin geslaagd met dezelfde hoeveelheid mensen en middelen de resultaten te verbeteren.

 

De deelnemende onderwijsinstellingen hebben het afgelopen jaar zich nadrukkelijk gecommitteerd aan de stichting OTP door toezeggingen in de financiële bijdrage en een vergroting van de personele inzet. Daarnaast heeft ook de provincie Groningen tot en met 2015 een financiële bijdrage toegezegd. Hoewel de stichting zich richt op het ontwikkelen van mogelijkheden om zelfstandig inkomsten te genereren, blijft een basisbijdrage van de deelnemende partijen in de toekomst nodig.

 

Al met al is 2013 een succesvol jaar geweest voor de stichting OTP. Door inzet van het OTP hebben enkele honderden leerlingen zich kunnen oriënteren op hun toekomst in het bedrijfsleven, hebben studenten en bedrijven elkaar beter kunnen vinden voor een stageplaats en zijn meer docenten en bedrijven met elkaar in gesprek gegaan. ‘Met de activiteiten van de stichting OTP komen onderwijs en bedrijfsleven een stap dichter bij elkaar. In ons coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor de Verandering’ zetten we strategisch in op Groningen als ‘City of Talent’ als belangrijke maatschappelijke en economische motor. Daarvoor is een goede aansluiting en samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijfsleven. De stichting OTP draagt daaraan bij.’, aldus het college van B en W.

 

Gerelateerd
Ondernemerstrefpunt Groningen: 'belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven', aldus B en W
Ondernemerstrefpunt Groningen: 'belangrijke schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven', aldus B en W