Verenigingsnieuws

16 JUNI 2017

Ondernemersvereniging VBNO blaakt van gezondheid

Het gaat goed met de vereniging voor ondernemers aan de noord-oost zijde van Groningen, de VBNO. Financieel is deze vereniging kerngezond, maar minstens zo belangrijk is het feit dat zich steeds nieuwe leden melden. Een en ander bleek tijdens de recente Algemene Ledenvergadering. We maakten daar al kort melding van op de Groninger Ondernemers Courant, maar secretaris Bert Oost plaatste een verslag op de website van deze vereniging, waarin nog wat uitvoeriger staat hoe het precies gaat met de VBNO, en waarom het van belang is voor ondernemers aan deze zijde van Groningen om zich er bij aan te sluiten. (Overigens:het lidmaatschap brengt ook gezelligheid mee, zoals te zien is op bovenstaande, na afloop door Bert Oost gemaakte foto, met tweede van links voorzitter Guus Vries).

"Weinig aanmeldingen, mooie opkomst, betrokken leden en een buitengewone maaltijd als afsluiting , dat zijn zo enkele kernwoorden over het verloop van de ALV van de VBNO.

Twee keer houdt de VBNO een ‘gewone’ bijeenkomst in de vorm van een Algemene Ledenvergadering. In het voorjaar staan als vaste punten Jaarrekening, Jaarverslag en fondsvoorstellen op het programma. En als je maar lang genoeg gewoon doet, wordt je vanzelf bijzonder. Dat was de teneur van een geanimeerd verlopen voorjaarseditie van de  Algemene Ledenvergadering.
 

Aanwezige ‘nieuwe’ leden Patrick Doornbos van de Kartbaan, Eric Teisman van A mentis (ICT), Eltjo Smid van CSG Wessel Gansfort (scholengemeenschap) en Reinier de Jonge van conglomeraat aan webshops Frank (voorheen Experty) presenteerden kort hun bedrijf.

Verslag van de vorige vergadering, jaarrekening en jaarverslag werden vlot afgewerkt. Het bestuur werkt aan een visie en missie en wil voor het bestuur naast afspiegeling vanuit de verschillende gebieden ook graag bestuursleden met specifieke kennis- en ervaringsachtergronden. De jaarrekening sluit met een positief saldo hetgeen een van de leden de opmerking ontlokte dat de vereniging er financieel wellicht te goed voor staat. Het bestuur beraadt zich.

Fondsgelden

De leden waren het snel eens over de voorstellen voor de besteding van fondsgelden: geheel in lijn met het advies van de Adviesraad en conform het voorstel van het bestuur. De opmerking vanuit het bestuur dat er relatief weinig voorstellen vanuit de achterban bij de vereniging worden ingebracht, ontlokte gelijk 3 suggesties: onderzoek naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op daken van bedrijven met leverantie naar de buren, het opfleuren van de bloembakken en het met Kerstmis plaatsen van kerstbomen  op prominente plaatsen in het VBNO-gebied.

Kabelbaan vanaf Kardinge

Tot slot een vraag over bereikbaarheid in relatie tot het onderzoek naar de kansen en mogelijkheden voor een kabelbaan van Kardinge richting UMCG-Noord. Daarover heeft het bestuur gezegd dat onderzoekend bureau Arcadis inmiddels een concept-rapport heeft afgeleverd. Dit rapport doet nu een ronde in de begeleidingsgroep met onder meer vertegenwoordigers van de gemeente Groningen. De conclusie uit het rapport valt in twee hoofdlijnen samen te vatten.

Een kabelbaan is een uitstekend en snel middel van vervoer, duurzaam en geluidloos, met een grote vervoerscapaciteit en is op de voorgestelde locatie goed in te passen. Er is ook een aantal nadelen waaronder, afhankelijk van het type, windgevoeligheid bij zware storm, en vooral financieel.

Zuiver kijkend naar de kosten van aanleg en onderhoud en beheer kan de kabelbaan niet concurreren met het huidige openbaar vervoer. De doorgaande buslijnen via Kardinge trekken veel reizigers en zijn goedkoper te exploiteren. Belangrijk punt daarin is dat de kosten van de busbaan niet worden doorgerekend in de kosten van het openbaar vervoer en de kosten van de aanleg van een kabelbaan c.a. wel in de exploitatie (moeten) worden opgenomen. Het rapport doorloopt nog een commentaarronde en wordt daarna definitief en openbaar.

Haskia Kramer en Luchthaven Eelde

In het informele deel van de vergadering praat Haskia Kramer de bijeenkomst bij over de ontwikkelingen rond de luchthaven Eelde. Haskia is mede-eigenaresse van reisbureau Internoord en bestuurslid van het businessnetwerk GRQ, het netwerk rond de luchthaven. Belangrijke boodschap van Haskia is dat Noord-Nederland, en zeker ook het bedrijfsleven, zich veel meer bewust moet worden van het belang van de luchthaven.

Het gaat om veel meer dan het vliegen alleen. Een luchthaven draagt een belangrijke steen bij aan het imago van Noord-Nederland: daar wil je naar toe en daar wil je wonen en werken en soms tijdelijk verblijven. Juist inkomend toerisme is goed voor de economie in de regio. De hub naar Kopenhagen is eigenlijk net zo belangrijk als de trein naar Schiphol. Je transporteert je zelf naar een plek van waaruit je verder de wereld intrekt en dat gaat per vliegmachine naar Kopenhagen vaak sneller dan per trein naar Schiphol.

Dat neemt niet weg dat rechtstreekse lijnen naar andere luchthavens ook belangrijk zijn. Vliegen naar Gdansk doe je tegenwoordig vanuit Eelde, vliegen naar München komt in beeld. De problematiek rond Eelde is extra lastig vanwege het feit dat er 5 aandeelhouders zijn, allen overheden, die niet altijd op één lijn zitten. En het feit dat in de kosten van de luchthaven een bedrag van 30 miljoen euro is verdisconteerd vanwege de kosten voor veiligheid, brandweer e.d. terwijl dat bij de meeste andere luchthavens in Nederland niet het geval is. Een oproep aan ondernemers in Noord-Nederland: haak aan en doe mee met het businessnetwerk!

 

Meer over de vbno: www.vbno.info

Gerelateerd Verenigingsnieuws VBNO
Ondernemersvereniging VBNO blaakt van gezondheid
Ondernemersvereniging VBNO blaakt van gezondheid