23 MAART 2015

Oproep MKB-Noord aan noordelijke provincies: "aan de slag met Retailagenda"

Werkgeversorganisatie MKB-Noord heeft de verschillende politieke partijen in het Noorden opgeroepen werk te maken van een noordelijke retailagenda.

In een brief aan de verschillende fractievoorzitters en lijstrekkers doet MKB-Noord een oproep om de ontwikkeling van vitale dorpen en binnensteden in Noord-Nederland een impuls te geven. “De provincies spelen in onze ogen een belangrijke regierol bij het stimuleren van lokale samenwerking”, aldus MKB-Noord voorzitter Gerard Kremer.

De retail verandert snel.  De opkomst van internet en het gebruik van social media zorgen voor grote veranderingen in de detailhandel. In en rond de fysieke winkel verwacht de consument inspiratie en beleving. Kortom, de rol en positie van de fysieke winkel is daarmee veranderd. Een van de gevolgen is dat de vraag naar winkelruimte is afgenomen en nog verder zal afnemen.  “Steden en dorpen in Noord-Nederland staan voor de opgave om te werken aan aantrekkelijke maar kleinere winkelcentra”, weet Kremer.

 

Wat deze opgave zo lastig maakt, is het feit dat in het verleden wel veel ervaring is opgedaan met het begeleiden van groei van binnensteden, maar niet met zoiets als de herontwikkeling naar kleinere binnensteden. “Duidelijk is in ieder geval  dat dit vraagstuk niet per plaats of per gemeente geïsoleerd moet worden aangepakt”, zegt Kremer. De provincies moeten een duidelijke regierol gaan vervullen. Dit belang van een regionale aanpak wordt ook benadrukt in de Nationale Retailagenda die het ministerie van EZ in samenwerking met de detailhandel heeft ontwikkeld.De inzet van MKB-Noord


MKB-Noord wil een impuls geven aan de ontwikkeling van vitale dorpen en binnensteden in Noord-Nederland. Daarvoor is volgens Kremer een actieve en vernieuwende aanpak nodig. Kremer: “Ik zie een aanpak langs vier sporen: het bij elkaar brengen en aan elkaar verbinden van lokale kennis, het stimuleren van lokale samenwerking, het opzetten van een stimuleringsfonds voor concrete projecten en het ontwikkelen van binnensteden als ‘attractie’.” Volgens Kremer moeten binnensteden zich als een soort “warenhuis” organiseren. “Dit vraagt meer en nieuwe samenwerking tussen ondernemers, ook als het gaat om het ontwikkelen van bedrijfsconcepten, de marketing van de stad, het plaatsen van de juiste formule op de juiste plek, etc.”

Stimuleringsfonds


Op basis van de lokale samenwerking ontstaan concrete projecten  waarmee de vernieuwing van de binnensteden  echt tot uitvoering komt, stelt Kremer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verplaatsing van bedrijven, de  functiewijziging van panden en mogelijk ook sloop van vastgoed. Uit de praktijk blijkt dat deze projecten van de grond kunnen komen als er vanuit verschillende partijen (ondernemers, eigenaren, overheid, banken) inhoudelijk en financieel wordt meegedaan. Om dit soort zaken te kunnen realiseren, pleit MKB-Noord voor het genoemde stimuleringsfonds.

 

Gerelateerd
Oproep MKB-Noord aan noordelijke provincies: "aan de slag met Retailagenda"
Oproep MKB-Noord aan noordelijke provincies: "aan de slag met Retailagenda"