Innovatie

13 FEBRUARI 2015

Oproep ondernemers Kranenburg: grijp aanpak Eemsgolaan aan voor profilering

‘Er zal ongetwijfeld een nette tunnel in de Eemsgolaan komen. Maar we kunnen met elkaar dit ook aangrijpen om in te zetten op échte profilering van Kranenburg als innovatief gebied.’ VBGW-voorzitter Klaas Holtman riep tijdens de informatiebijeenkomst dinsdagmiddag op Kranenburg ondernemers op om met ideeën te komen om Kranenburg zichtbaar neer te zetten als gebied waar innovatie het kernwoord is.

Slimme verlichting op de fietspaden, innovatieve aankleding van de tunnelwand, LED-borden met informatie, inrichting van groen of een integraal fietsenplan: alle ideeën zijn welkom voor een inrichting of aankleding die tot een uitstraling leidt die past bij het innovatieve karakter van Kranenburg. De VBGW is van plan een bijeenkomst te beleggen samen met Nol Molenaar, de architect van de tunnel, om alle ideeën te bespreken.

(foto Van Gogh pad - Studio Roosegaarde & Heijmans)

Gerelateerd Innovatie Bedrijvenvereniging WEST
Oproep ondernemers Kranenburg: grijp aanpak Eemsgolaan aan voor profilering
Oproep ondernemers Kranenburg: grijp aanpak Eemsgolaan aan voor profilering