06 FEBRUARI 2019

Paul de Rook (D66) nieuwe wethouder Economische Zaken Groningen (VIDEO met reactie)

Paul de Rook (D66) is woensdag gepresenteerd als de nieuwe wethouder van Economische Zaken. Hij is daarmee de opvolger van Joost van Keulen (VVD). De Groninger Ondernemers Courant sprak De Rook direct na de presentatie van het coalitie-akkoord en vroeg hem naar zijn plannen en ambities.

Het nieuwe college van B en W van Groningen telt zeven wethouders:

  • Paul de Rook krijgt in zijn portefeuille niet alleen economische zaken, maar ook financien en innovatie en toerisme&recreatie.
  • Mattias Gijsbertsen (GroenLinks): Verbinding sociaal domein, Zorg & Veiligheid, Jeugd & Jeugdhulp, Volksgezondheid, Inkomen & Schulden, Beschermd Wonen & Opvang, Wijkwethouder Oost.
  • Roeland van der Schaaf (PvdA): Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen, Wijkvernieuwing, Versterking & Herstel, Grondzaken, Maatschappelijk Vastgoed, Revitalisering stadhuis, Wijkwethouder Centrum.
  • Inge Jongman (Christen Unie) gaat onder meer Zorg & Welzijn doen, Dorpenbeleid, Landbouw, Natuur, Ecologie en Sport.
  • Philip Broeksma (GroenLinks) wordt de nieuwe wethouder voor verkeer en vervoer, energietransitie en digitale innovatie en ICT.
  • Carine Bloemhoff (PvdA): onderwijs, werk en participatie, arbeidsmarktbeleid en accommodatiebeleid.
  • Glimina Chakor (GroenLinks): Stadsbeheer & Reiniging, Duurzaamheid & Circulaire economie, Inkoop en Integratie en emancipatie.


De Groninger Internet Courant heeft een uitgebreid artikel over het nieuwe collegeakkoord. 

Gerelateerd
Paul de Rook (D66) nieuwe wethouder Economische Zaken Groningen (VIDEO met reactie)
Paul de Rook (D66) nieuwe wethouder Economische Zaken Groningen (VIDEO met reactie)