Bereikbaarheid

04 JULI 2014

Plannen Hoofdstation ‘goed voor economie Groningen’; 260 miljoen euro

Groningen staat aan de vooravond van een enorme opknapbeurt van het Hoofdstation en het naastgelegen Stationsgebied. De plannen moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van de stad Groningen voor reizigers met het openbaar vervoer. Met de plannen is een investering gemoeid van 260 miljoen euro. Omdat Groningen straks daardoor aanzienlijk beter per trein en bus bereikbaar wordt zijn ze zeer goed voor de economie van de stad.

Dat betoogden vrijdag wethouder Paul de Rook (D66) en Mark Boumans (VVD). In het Provinciehuis van Groningen presenteerden ze reacties op de al eerder dit jaar gepresenteerde plannen voor de opknapbeurt van het Hoofdstation en omgeving. Die reacties kon men geven tijdens een inspraakronde. De meeste reacties waren zeer positief.

 

De reacties van omwonenden en belanghebbenden hebben er wel toe geleid dat Groningen Spoorzone bij de uitvoering onder meer extra aandacht gaat besteden aan effecten voor licht, geluid en trillingen. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid op het vernieuwde station, met name in de voetgangerstunnel.

 

Op voorstel van de Stuurgroep Groningen Spoorzone kiezen ook het college van Gedeputeerde Staten en het college van Burgemeester en Wethouders voor de aanleg van de bustunnel onder het spoor door. Hierdoor krijgt de reizigerstunnel ook een entree aan zuidzijde van het Hoofdstation. Tot slot kan de gemeente verder met de planuitwerking van de fietstunnel.

Tussen 25 april en 2 juni 2014 konden belanghebbenden en geïnteresseerden reageren op de plannen van Groningen Spoorzone. In totaal kwamen er 86 schriftelijke reacties binnen.

 

Over het geheel genomen zijn de reacties op Groningen Spoorzone positief. Met name op de herinrichting en doorkoppeling van de sporen op het Hoofdstation en het ‘in ere herstellen’ van het monumentale stationsgebouw wordt positief gereageerd. Maar de Stuurgroep Groningen Spoorzone tekent in het reactierapport ook een aantal belangrijke aandachtspunten op.

 

Gerelateerd Bereikbaarheid
Plannen Hoofdstation ‘goed voor economie Groningen’; 260 miljoen euro
Plannen Hoofdstation ‘goed voor economie Groningen’; 260 miljoen euro