Duurzaamheid

02 SEPTEMBER 2014

Primeur voor Nederland: vier kantoorpanden Corpus den Hoorn samen energieneutraal renoveren

Anker Verzekert, Berkenrode Vastgoed en Chalet Group willen hun vier panden op Corpus den Hoorn energieneutraal renoveren. Een spannend en ambitieus traject, dat in deze vorm tot op heden nog nergens in Nederland is gerealiseerd. Janneke van Leeuwen, contractmanager bij Anker Verzekert aan de Paterswoldseweg, is vanaf het eerste begin betrokken bij het project Corpus den Hoorn Energieneutraal. “We zitten nu middenin de onderzoeksfase. Er worden allerlei scans gedaan als een soort nulmeting, om zo onze uitgangspositie te bepalen en te kijken met wat voor randvoorwaarden we de uitvraag aan de markt gaan doen.”

Renoveren moet wel ruim opgevat worden; het pand van Anker Verzekert bijvoorbeeld stamt uit 1998 en ziet er prima uit. Maar in die tijd bestonden nog andere opvattingen over en criteria voor energieverbruik. Van Leeuwen: “Omdat de fossiele brandstoffen schaarser en duurder worden, en we tevens de CO2-uitstoot willen terugdringen, ontkom je op termijn niet aan oplossingen als verduurzamen. En de beste manier om dat te doen is gezamenlijk.” Uiteindelijk is de ambitie om zo veel mogelijk gebouwen op het bedrijvenpark energieneutraal te maken. Hiervoor hebben vorig jaar VBGW (namens de ondernemers), vastgoedeigenaren, gemeente Groningen, Martiniziekenhuis, de Hanzehogeschool en Natuurmonumenten het ambitie-convenant ‘Corpus den Hoorn … op expeditie naar energieneutraal!’ ondertekend.

Gezamenlijke aanpak primeur

VBGW werkt al enige tijd met haar leden, vastgoedeigenaren, de gemeente Groningen en Natuurmonumenten aan de uitwerking van dit convenant. De ambitie is om met de vier kantoorpanden gezamenlijk de markt te benaderen en zo ervaring op te doen voor meer panden op Corpus den Hoorn. Dat maakt het project uniek: verduurzamen van bestaande bouw gebeurt vaker, zoals bijvoorbeeld het kantoor van GasTerra, en in Amstelveen bijvoorbeeld is een kantoor energiepositief gerenoveerd. Maar de aanpak in Groningen is heel bijzonder, zegt Eelco Ouwerkerk. Hij is programmamanager van Kantoor Vol Energie, onderdeel van Energiesprong, het landelijke innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Vooral de samenwerking tussen alle belanghebbenden in dit gebied om vier panden tegelijk energieneutraal te renoveren en om dit vervolgens met de wijze lessen die dat oplevert herhaalbaar te maken voor andere plekken, dat is een unieke werkwijze. 

Landelijk belang van Corpus den Hoorn

De expeditie op Corpus den Hoorn wordt begeleid door Bart van de Velde namens het programma Kantoor vol Energie. “Als we van alle panden de randvoorwaarden duidelijk hebben, willen we de markt op. De aanpak is dat we niet zelf in concrete maatregelen gaan denken, maar de markt vragen om met goede ideeën te komen. We maken daarbij gebruik van het netwerk van Energiesprong op het gebied van duurzaam bouwen.” Het belang is groot, volgens Van de Velde. “De verwachting is dat het Bouwbesluit in 2020 vereist dat nieuwbouw energieneutraal plaatsvindt. Daarom is de landelijke belangstelling voor Corpus den Hoorn groot: als het hier kan, kan het opgeschaald worden naar de rest van Nederland.”

Energieneutraal, aantrekkelijk en gezond Corpus den Hoorn

Simon Leijendekker, verenigingsmanager van de VBGW, legt uit dat het project ”Energieneutraal Renoveren” niet op zichzelf staat. Het maakt deel uit van een totaalplan van de gemeente en VBGW om het gebied Corpus den Hoorn duidelijk op de kaart te zetten als een gezond, duurzaam en goed bereikbaar gebied, zowel voor de huidige als voor nieuwe huurders en investeerders. Niet alleen wordt ingezet op duurzaam renoveren, maar ook op duurzame mobiliteit, betere verbindingen met OV-knooppunten en op een mooi en gezond groenplan. Dat draagt bij aan een prettige werkomgeving en komt het klimaat in het gebied ten goede. Niet alleen in het Martini Ziekenhuis maar ook in het gebied daar omheen wordt gewerkt aan het gezond houden van medewerkers en bezoekers. Kortom, de ambities zijn groot op Corpus den Hoorn.

Gerelateerd Duurzaamheid Bedrijvenvereniging WEST
Primeur voor Nederland: vier kantoorpanden Corpus den Hoorn samen energieneutraal renoveren
Primeur voor Nederland: vier kantoorpanden Corpus den Hoorn samen energieneutraal renoveren