08 MAART 2016

Programma over zakendoen rond medische technologie, revalidatie en ouderenzorg in China

Groningse en andere noordelijke bedrijven kunnen deelnemen aan een speciaal programma van het World Trade Center in Leeuwarden rond medische technologie in China. Het gaat om een bijeenkomst ondersteund door het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (HANNN) op donderdag 7 april.

China is met een marktgrootte van 36 miljard Euro inmiddels de tweede markt ter wereld op het gebied van medische technologie, en zal snel de V.S. in gaan halen. Door de toenemende zorgbehoefte en stijgende inkomens worden nieuwe ziekenhuizen in recordtempo uit de grond gestampt en bestaande faciliteiten gemoderniseerd.

Grote vervuilingsproblemen en daaraan gekoppelde ziekten zorgen voor veel patiënten met langdurige zorgbehoeften. Tot 2020 wordt verwacht dat de markt nog eens met ruim 20% per jaar zal groeien.

Doordat de bevolking sterk vergrijst en kinderen minder vaak bij hun (groot)ouders blijven wonen komen er meer en meer hulpbehoevende ouderen in China. Tot 2030 komen er in China ruim 120 miljoen 65 plussers bij, ruim een verdubbeling t.o.v. 2010. Tot 2050 worden er nog eens 110 miljoen extra verwacht.

Hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van zorg zorgen maken dat ook hier grote kansen liggen voor westerse producenten van hulpmiddelen in deze markt, die verwacht wordt met ruim 25% per jaar te groeien.

Dit programma wordt inhoudelijk met experts van Launchfactory 88 neergezet en wordt ondersteund door Healty Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en FME.

Zie voor het programma, aanmelden en achtergrond informatie: www.wtcbusinessacademy.com/medische-technologie-in-china

 

 

 

Gerelateerd
 Programma over zakendoen rond  medische technologie, revalidatie en ouderenzorg in China
 Programma over zakendoen rond  medische technologie, revalidatie en ouderenzorg in China