05 JANUARI 2015

Provincie en VBNO informeren gezamenlijk bedrijven op het Witte Lam over N361

De Provincie Groningen organiseert samen met de Bedrijvenvereniging Noord Oost (VBNO) op maandag 12 januari 2015, van 18.00- 20.30 uur bij het Waterbedrijf Groningen (Witte Lam),  een bijeenkomst over de aansluitingsplannen rondom de N361 op de ring Noord (ter hoogte van Noorderhoogebrug).

De bijeenkomst is specifiek bedoeld voor alle bedrijven op het bedrijventerrein het Witte Lam én de Hornbach.


Programma


Het programma voor de bijeenkomst bestaat uit een toelichting op het werk in uitvoering bij de Groningerweg (kruispunt Hornbach) en de eindsituatie bij de Groningerweg en ring Oost. Een uitleg over de te onderzoeken drie alternatieven van de N361 op ring Noord, ter hoogte van Noorderhoogebrug.

 

En een uitwisseling van informatie over mogelijke effecten op  het bedrijventerrein Witte Lam op basis van de mogelijke alternatieven. Informatie over deze alternatieven voor aansluiting van de N361 treft u elders aan op:

 

http://www.ringgroningen.nl/noordzeebrug/ring-noord-n361

 

 

Gerelateerd
Provincie en VBNO informeren gezamenlijk bedrijven op het Witte Lam over N361
Provincie en VBNO informeren gezamenlijk bedrijven op het Witte Lam over N361