Economie

25 JUNI 2014

Provincie maakt werk van aanpak jeugdwerkloosheid

De provincie Groningen gaat zich inzetten voor het creëren van werkervaringsplekken voor jongeren. Alle partijen in Provinciale Staten hebben vandaag ingestemd met dit initiatief van de ChristenUnie. De jeugdwerkloosheid in de provincie Groningen is hoog. Ruim 5000 jongeren in de provincie zijn werkloos. Eerder besloot het provinciebestuur daarom extra geld uit te trekken om jongeren aan het werk te helpen.
Op voorstel van de ChristenUnie wordt dat geld nu gebruikt om jongeren een werkervaringsplek te bieden waarbij jongeren worden begeleid en de werkgever wordt ondersteund. Hierbij wordt samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, jeugdzorginstellingen en werkgeversorganisaties aangesloten op projecten die in de provincie al succesvol zijn.

Volgens Stieneke van der Graaf, fractievoorzitter van de provinciale ChristenUnie, is het van groot belang dat er wat wordt gedaan aan de hoge jeugdwerkloosheid in Groningen. 'Door te werken kunnen jongeren hun talenten gebruiken maar vanwege de hoge jeugdwerkloosheid krijgen veel jongeren daar nu de kans niet toe. Een werkervaringsplaats en begeleiding helpt hen bij een goede start van hun loopbaan. Wij hopen dat veel bedrijven in de provincie meewerken en werkervaringsplekken bieden aan deze jongeren.'
Gerelateerd Economie
Provincie maakt werk van aanpak jeugdwerkloosheid
Provincie maakt werk van aanpak jeugdwerkloosheid