04 JUNI 2015

Rabobank: "Koopwoningmarkt trekt aan, ook in Groningen"

De Nederlandse koopwoningmarkt zal in 2015 verder aantrekken, ondanks de versobering van de schenkingsvrijstelling en starterslening. Het aantal verkochte woningen neemt toe en ook de huizenprijzen zullen naar verwachting gematigd stijgen. Dat geldt ook voor de provincie Groningen.  Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.  

Daarin voorzien zij een toename van het aantal transacties tot 145-165 duizend in 2015 en een stijging van de gemiddelde huizenprijs met 1½-3½% ten opzichte van 2014. Voor dit jaar verwachten zij dat het aantal verkochte woningen uitkomt op 145 duizend en de gemiddelde huizenprijs met 1% stijgt ten opzichte van het gemiddelde van 2013.

Hioeronder enkele passages die voor alle provincie gelden, maar niet specifiek voor Groningen:

 

“Het gaat aanmerkelijk beter met de Nederlandse economie, die dit jaar sterk begon”, licht woningmarkteconoom Pieter van Dalen van de Rabobank toe. “Voor de woningmarkt is het goed dat de werkgelegenheid aantrekt en het besteedbare inkomen verder stijgt. Ook de lage hypotheekrente en het hogere consumentenvertrouwen zijn redenen waarom we een verdere groei verwachten.”

 

Toch zijn er volgens Van Dalen ook factoren die een al te uitbundige groei van de Nederlandse koopwoningmarkt in de weg staan. “Stimuleringsmaatregelen zoals de schenkingsvrijstelling zijn beperkt en huishoudens kunnen ten opzichte van hun inkomen minder lenen dan voorheen. Maar deze negatieve factoren zijn minder sterk dan de positieve factoren, waardoor we al met al een gematigde verdere groei van de woningmarkt verwachten voor dit en komend jaar.”

 

Hoewel de regionale verschillen in ons land groot zijn, ziet de Rabo-econoom alle provincies profiteren van de groei op de woningmarkt. Van Dalen: “Dat komt vooral doordat de hypotheekrente geen regionale verschillen kent. De inkomensontwikkeling en het vertrouwen in de economie verschillen ook niet sterk per regio. Wel zien we een bovengemiddelde prijsstijging in Noord-Holland en Utrecht. De steden Amsterdam en Utrecht spelen daarin een grote rol.”

 

De Rabobank verwacht dat de totale uitstaande hypotheekschuld vanaf 2015 weer licht zal stijgen door de toename van de nieuwe verstrekkingen. Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u hier: www.rabobank.com/economie.

 

 

Herstel op de regionale woningmarkt

 

 • Vrijwel alle Nederlandse regio’s haken aan bij het landelijke herstel op de woningmarkt. In elke regio nam in 2014 het aantal transacties toe en in 37 van de 40 regio’s steeg de gemiddelde verkoopprijs

 •  

 • Op het lagere gemeenteniveau kunnen we niet overal spreken van herstel. In bijna elke gemeente nam het aantal transacties in 2014 toe, maar de gemiddelde verkoopprijs daalde in 128 van de 403 gemeenten. De gemiddelde verkoopprijs herstelt sneller in meer stedelijke gemeenten

 •  

 • Ook het niveau van de gemiddelde verkoopprijs verschilt sterk per gemeente. Vooral in en rondom de stedelijke gebieden liggen de prijzen hoger. Het besteedbare inkomen en in mindere mate het natuurschoon, de horizonvervuiling en de stedelijkheid zijn hiervoor de meest bepalende factoren

   

  Samenvatting en conclusie

  De ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt kent grote regionale verschillen. Toch is het herstel dat we landelijk zien ook in vrijwel alle regio’s ingezet. In 2014 nam in alle veertig regio’s het aantal transacties toe. Daardoor werd de markt overal minder ruim dan in 2013 en steeg de gemiddelde verkoopprijs in bijna alle regio’s. Hoewel grote verschillen bestaan in het tempo waarmee de verkopen toenemen, is dit geen duidelijk verhaal van Randstad versus periferie. Ook het prijsherstel is zeker niet voorbehouden aan de Randstad. Wel lopen bij het woningprijsherstel de steden en de Randstad duidelijk voorop. In de perifere regio’s in het noorden, oosten en zuiden van het land is de woningmarkt wel veel ruimer dan de meeste Randstedelijke regio’s. Overigens was dat in belangrijke mate ook voor de crisis al het geval.

  Op lokaal niveau zijn de woningmarktverschillen veel groter. In vrijwel alle gemeenten nam het aantal transacties toe in 2014, maar de gemiddelde verkoopprijs daalde nog in 128 gemeenten. Hoewel uitzonderingen bestaan, zien we dat het prijsherstel sterker is in stedelijke gemeenten. De voornaamste conclusie is dan ook dat vrijwel alle regio’s in 2014 aanhaakten bij het landelijke herstel op de woningmarkt, maar dat het prijsherstel op lokaal niveau vooral sterk is in de steden. 

   

Gerelateerd
Rabobank: "Koopwoningmarkt trekt aan, ook in Groningen"
Rabobank: "Koopwoningmarkt trekt aan, ook in Groningen"