Verenigingsnieuws

26 NOVEMBER 2014

Bedrijvenpark Zuidoost is na revitalisering klaar voor de toekomst

In ruim 10 jaar tijd is er zo’n 30 miljoen euro geïnvesteerd in de revitalisering van de bedrijventerreinen Winschoterdiep en Eemskanaal op Bedrijvenpark Zuidoost: onder meer in de verbetering van wegen, de aanleg van fietspaden en het doortrekken van de Duinkerkenstraat als directe verbinding met het Europapark. De afronding van deze grote operatie is op 25 november feestelijk gevierd door alle betrokkenen, met als hoogtepunt de première van de film van Beno Hofman en Jeen van den Berg over de lange historie van Bedrijvenpark Zuidoost, ook te zien op de Groninger Ondernemers Courant.

Bedrijvenpark Zuidoost is van de grote getallen: 600 hectare, zo’n 1.000 bedrijven en 20.000 mensen die hier hun brood verdienen. Het belang van het bedrijvenpark is dus groot, wat er onder meer toe leidde dat ook de rijksoverheid geld beschikbaar stelde voor de revitalisering vanuit de zogeheten Topperregeling. “U bent dus allemaal Toppers”, zo begon Henk Bos, voorzitter van de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO), zijn toespraak.

Hij memoreerde vervolgens de bijzondere aanpak van de plannen. Hoewel het convenant over de revitalisering ondertekend werd door gemeente, provincie en rijk, dus zonder de ondernemers , zijn de ondernemers wel actief betrokken geweest bij de invulling van de plannen en hebben zij ook zelf geïnvesteerd in het aanzien van de omgeving. Een nieuwe aanpak, die voor beide partijen, ambtenaren en ondernemers, af en toe wennen was. Die samenwerking is inmiddels gemeengoed geworden en dat is ook een vorm van revitalisering, aldus Bos.

Ook wethouder Joost van Keulen wees in zijn toespraak op de mooie resultaten van het lange proces, niet alleen in fysieke zin voor de omgeving, maar minstens zo belangrijk, in de manier van communiceren met elkaar op basis van wederzijds vertrouwen en in de concrete samenwerking. “Kijk naar de adoptie van rotondes in dit gebied door VBZO. Het is revolutionair dat we als gemeente dat soort taken bij ondernemers neerleggen. Deze goede samenwerking zullen we mede op basis van het onlangs ondertekende Convenant verder voortzetten.”

Uit handen van wethouder Van Keulen kreeg Gert Sanders vervolgens een model van een bankje aangeboden. Sanders is jarenlang een van de leden geweest van de klankbordgroep die de uitvoering van de revitalisering begeleidde. Hij gaf een korte toelichting: “Dit bankje hadden we nog tegoed, het maakte deel uit van het bestek van de werkzaamheden rond de havens. Het heeft de vorm van het logo van de toenmalige ondernemersvereniging Eemskanaal en krijgt op termijn een plekje aan de Bornholmstraat."

Zuidoost heeft een lange historie. Ter ere van de afsluiting van de revitalisering hebben Beno Hofman en Jeen van den Berg deze zeer fraai in beeld gebracht in een documentaire. Van een gebied met buurtschappen, doorsneden door de Hunze, heeft Zuidoost zich ontwikkeld tot een dynamisch bedrijvengebied. Met als historisch rustpunt nog steeds de Euvelgunnerheem van Ties Dijkstra, die een prominente rol speelt in de film.   

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging Zuidoost
Bedrijvenpark Zuidoost is na revitalisering klaar voor de toekomst
Bedrijvenpark Zuidoost is na revitalisering klaar voor de toekomst