Economie

09 MAART 2018

Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs centraal tijdens VBNO-bezoek aan OTP

“We doen het goed in Groningen waar het gaat om samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Ook ten aanzien van mensen aan het werk helpen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt doen we het in Groningen bovengemiddeld goed.” Dat zei wethouder Roeland van der Schaaf tijdens het VBNO-bedrijfsbezoek aan het OTP. “Maar het kan altijd beter. Goede afstemming tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs wordt de komende jaren alleen nog maar belangrijker, ook gezien het belang van levenslang leren.”

Roeland van der Schaaf is voorzitter van de Arbeidsmarkt Regio Groningen. In die hoedanigheid benadrukt hij het belang om mensen perspectief te bieden, zeker waar het gaat om mensen die wat hulp nodig hebben om hun weg te vinden naar de arbeidsmarkt. Arbeidsgehandicapten, maar ook 50-plussers vormen omvangrijke groepen waarvoor de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs essentieel is om hen plek te bieden op de arbeidsmarkt, aldus de wethouder. Daarnaast is het levenslang leren een noodzaak om te voldoen aan de snel veranderende beroepspraktijk. Ook dat vergt een nauwe verbinding tussen onderwijs en ondernemers.

Het OTP: ‘Toekomst maken we samen!’
Zijn betoog viel in goede aarde tijdens de VBNO-bijeenkomst bij het OTP. Het OTP heeft immers precies dat als doel, de praktijkverbinding leggen tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. Gerrit van Bruggen van het OTP en Eltjo Smit van het Wessel Gansfort (CSG) gaven een impressie van succesvolle projecten van het OTP en de vele plannen die in ontwikkeling zijn om het bedrijfsleven en het onderwijs optimaal op elkaar te laten aansluiten. ChecktheBizz is een mooi voorbeeld, waar havo- en vwo-3 leerlingen bedrijven bezoeken en kennismaken met de beroepspraktijk om zo gemotiveerd hun profielkeuze te kunnen maken. Een van de plannen die het OTP aan het uitwerken is, is om dit concept ook voor vakdocenten te realiseren. Zo houden docenten hun kennis actueel van wat er nú in de beroepspraktijk speelt en kunnen ze die toepassen in de opleiding van de jeugd. Want, zo luidt het motto van het OTP, de ‘Toekomst maken we samen!’

(Foto: Bert Oost)

Zie ook www.vbno.info

 

Gerelateerd Economie
Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs centraal tijdens VBNO-bezoek aan OTP
Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs centraal tijdens VBNO-bezoek aan OTP