Innovatie Leefbaarheid

14 AUGUSTUS 2014

Sensornetwerk roddelt over klimaat op Zernike Campus Groningen

Te veel wind, te warm, te koud of te vochtig: het klimaat in onze directe omgeving is belangrijk bij de vraag of het ergens prettig werken en toeven is. Dit microklimaat wordt sterk bepaald door de plaats van gebouwen, bomen en wegen. Het bedrijf INCAS3 is samen met de gemeente Groningen en met ondersteuning van parkmanagement Zernike Campus Groningen een project gestart om met een uitgebreid netwerk van sensoren het microklimaat op de campus in kaart te brengen. De opgedane kennis kan gebruikt worden om nieuwe gebouwen en beplanting zo te realiseren dat ze bijdragen aan een prettig klimaat en dus Zernike Campus Groningen comfortabeler maken. Groningen heeft hiermee de primeur: het is voor het eerst dat een dergelijk project in Nederland wordt uitgevoerd.

Het sensornetwerk bestaat uit 99 Environmental WiseMotes: energiezuinige, draadloze sensorsystemen die elke 10 minuten de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid meten en dat doorgeven aan de centrale computer. Die weet precies van welke sensor op welke plek en op welk tijdstip de informatie afkomstig is.

Roddelen
De sensoren hebben als bijzondere eigenschap dat ze communiceren via het Gossip (roddel)-protocol. Yvonne van den Berg, Corporate Affairs Officer van INCAS3: “Het werkt net als roddelen: elke sensor geeft zijn informatie door aan alle andere sensoren die het maar willen horen en zo komt het uiteindelijk bij de centrale computer. Dit betekent dat de informatie altijd een weg vindt en dus altijd aankomt: je mist nooit een meting, waardoor de resultaten heel betrouwbaar zijn. Dit heeft bovendien als voordeel dat het heel makkelijk uit te breiden is met meer sensoren, zonder dat het systeem aangepast moet worden.” 

Innovatie
De resultaten van dit project geven informatie over de invloed van de ruimtelijke inrichting van de omgeving op het comfort voor de mensen die daar werken en wonen. Ze kunnen daardoor niet alleen gebruikt worden bij de toekomstplannen voor Zernike Campus Groningen, maar ook bij andere stedelijke ontwikkelingen. De gemeente ondersteunt dit project vanwege het innovatieve karakter ervan, dat uitstekend past bij de Campus, en de eventuele bredere toepassingen voor ontwikkelingen in de stad.

 

INCAS3 is gevestigd in Assen en houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar met name sensortechnologie en de ontwikkeling van toepassingen van die kennis in de praktijk. INCAS3 is een non-profitinstelling en wordt gecofinancierd door het ministerie van Economische Zaken, de provincie Drenthe, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de gemeente Assen.

Voor meer informatie: www.incas3.eu

Gerelateerd Innovatie Leefbaarheid
Sensornetwerk roddelt over klimaat op Zernike Campus Groningen
Sensornetwerk roddelt over klimaat op Zernike Campus Groningen