Verenigingsnieuws

23 NOVEMBER 2018

Snellere Fondsaanvragen en nieuwe statuten bij (bijna) jubilerend VBNO

Ondernemers in het Noordoosten van de stad die een aanvraag indienen voor financiering uit het Fonds, krijgen hierover binnen 20 werkdagen uitsluitsel van de VBNO. Dat is gisteren besloten tijdens de algemene ledenvergadering van de VBNO, de Vereniging Bedrijven Noord-Oost. Projecten waarvoor financiering wordt gevraagd vanuit de Fondsgelden van de VBNO worden voor de leden gepubliceerd op de VBNO-site en er wordt aan de leden gevraagd hier al dan niet akkoord op te geven. Vervolgens besluit het bestuur of de aanvraag wel of niet toegekend wordt.

Door deze aanpassing gaat de besluitvorming over een Fondsaanvraag sneller en worden de VBNO-leden meer betrokken bij welke aanvragen er zoal ingediend worden. Hopelijk leidt dat ook tot meer Fondsaanvragen, zo luidde de oproep van VBNO-voorzitter Guus Vries. Tot op heden werden de VBNO-Fondsaanvragen getoetst door de adviescommissie en voorzien van een advies voorgelegd aan de ALV. Nu heeft het bestuur dat mandaat dus gekregen van de leden. De adviescommissie, onder leiding van Henk Bol, werd nadrukkelijk bedankt voor de inzet.

Nieuwe statuten: extra ALV op 17 januari voorafgaand aan nieuwjaarsreceptie
De statuten van de vereniging zijn geactualiseerd en voorgelegd aan de leden. Bestuurslid Ben Kievitsbosch stelt dat de aanpassingen niet ingrijpend zijn, het gaat vooral om een aantal formele zaken zoals de omschrijving van taken en verantwoordelijkheden van de manager / secretaris, de functie die Jolanda Staal – Zaagman sinds afgelopen zomer heeft overgenomen van Bert Oost.
Voor het wijzigen van de statuten waren gisteren onvoldoende leden aanwezig; dit betekent dat er een extra ALV wordt ingelast voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie van de VBNO op 17 januari 2019.

De VBNO viert 40-jarig bestaan in mei
Op 17 of 24 mei viert de VBNO haar 40-jarig bestaan. Bestuurslid Christa Bollegraaf legt de laatste hand aan het programma van dit fraaie jubileum, waarvoor de leden van de VBNO uiteraard binnenkort een uitnodiging krijgen. 

Gerelateerd Verenigingsnieuws VBNO
Snellere Fondsaanvragen en nieuwe statuten bij (bijna) jubilerend VBNO
Snellere Fondsaanvragen en nieuwe statuten bij (bijna) jubilerend VBNO