Innovatie Leefbaarheid

01 APRIL 2015

Stadsbestuur mikt op ruimer reclamebeleid

Ondernemers in winkelgebieden in de binnenstad, op bedrijventerreinen en in wijk- en buurtwinkelcentra moeten meer vrijheid krijgen om reclame te maken voor hun onderneming.

Wethouder Economie & Innovatie, Joost van Keulen, noemt het huidige beleid in een begeleidende brief “te rigide, te versnipperd en vastgelegd en daardoor te complex”. 

Alle reclame-uitingen die mogen worden gebruikt door de ondernemers staan op een speciaal daarvoor gemaakt lijst bij de gemeente. “Hierdoor worden nieuwe, innovatieve vormen van reclame tegengehouden omdat ze niet op die lijst staan”, zegt Van Keulen. Hiermee doelt de wethouder op bijvoorbeeld led-schermen, lichtgevende exposureboxen, neonverlichting en laser.

Volgens de wethouder is de gemeente in gesprek geweest met de ondernemers over hoe zij de huidige reclamepraktijk ervaren. “Er hebben gesprekken plaatsgevonden met bedrijvenverenigingen als de VBGW, de VBZO en de VBNO. Ook hebben we contact gehad met vertegenwoordigers van binnenstad ondernemers, de Groningen City Club en Marketing Groningen.”

Straatbeeld

Van Keulen wil met de gemeenteraad in gesprek over de nieuwe regels rondom het reclamebeleid. Zo moet volgens hem de regelgeving en de handhaving van het beleid worden vereenvoudigd en moet er meer per winkelgebied worden gekeken wat wel en niet mag. “Daarnaast geven ondernemers aan dat ze op het gebied van gevelreclame en uitstallingen graag meer ruimte willen. Over het algemeen is er weinig draagvlak voor het huidige beleid”, aldus van Keulen.

De wethouder verwacht geen wildgroei aan reclame wanneer de regelgeving wordt ingeperkt: “Nee, dit is vooral in het belang van de ondernemers. Zij zijn gebaat bij aan de ene kant goed en vooruitstrevend reclamebeleid en aan de andere kant een mooi en verzorgd straatbeeld. Die spanning moet blijven bestaan.”

Gerelateerd Innovatie Leefbaarheid
Stadsbestuur mikt op ruimer reclamebeleid
Stadsbestuur mikt op ruimer reclamebeleid