Duurzaamheid

10 FEBRUARI 2018

Steeds meer Stadjers naar Voedselbank Ulgersmaweg

Raadsleden van de Groningse gemeenteraad hebben een werkbezoek gebracht aan de Groningse Voedselbank aan de Ulgersmaweg. Daar bleek dat er voor komend jaar een groei wordt verwacht van het aantal Stadjers dat er gebruik van maakt: van 2500 naar 3000.

Wekelijks komen 730 huishoudens bij de Voedselbank Stad Groningen om eten te halen.

Dat is voor ongeveer 2.500 personen. De Voedselbank verwacht dit jaar een groei naar 800, 850 huishoudens (bijna 3.000 personen).

Bestuursvoorzitter Ulfert Molenhuis vertelde de raadsleden over het Tienpuntenplan van de Voedselbank om de positie van de allerarmsten structureel te verbeteren. Onderdeel van het plan is rijk en arm te koppelen. Het idee is rijke wijken aandeelhouder te maken van de problematiek van de arme wijken door “stabiele” gezinnen rechtstreeks te koppelen aan arme gezinnen.

Voedselpakketten

De raadsleden kregen tijdens het werkbezoek ook een rondleiding door het gebouw aan de Ulgersmaweg. Zij voerden ook gesprekken met cliënten die voedselpakketten bij de Voedselbank halen. Per jaar verzorgt de Groningse Voedselbank zo’n 38.000 voedselpakketten en 150.000 stuks aan non food als zeep, shampoo, tandpasta en luiers. De Groningse gemeenteraad brengt regelmatig werkbezoeken aan organisaties en instellingen in de gemeente.

(Foto: Stadsnieuws gemeente Groningen)

Gerelateerd Duurzaamheid VBNO
Steeds meer Stadjers naar Voedselbank Ulgersmaweg
Steeds meer Stadjers naar Voedselbank Ulgersmaweg