Verenigingsnieuws

05 NOVEMBER 2018

Subsidieregeling voor bedrijven op Euvelgunne voor maatregelen tegen wateroverlast

Bedrijven op Euvelgunne die maatregelen willen nemen om regenwater op eigen terrein op te vangen of af te voeren, kunnen hiervoor een beroep doen op een nieuwe subsidieregeling van de gemeente. Dinsdag 6 november om 19.00 uur wordt de regeling uitgelegd tijdens de Promotiedagen in MartiniPlaza, meldt Bedrijvenvereniging ZO. Alle bedrijven op Euvelgunne zijn van harte welkom, maar zeker ook bedrijven die diensten of goederen kunnen leveren voor een klimaatbestendig bedrijventerrein.

Bij hevige regen heeft een deel van bedrijventerrein Euvelgunne te kampen met wateroverlast. Oorzaak is dat het riool al dat regenwater niet snel genoeg af kan voeren. Dat moet via een buis onder het Damsterdiep door richting de waterzuivering bij Garmerwolde. Maar die buis kan overvloedig water niet snel genoeg afvoeren. Resultaat: natte voeten op Euvelgunne en overstort van rioolwater op vijvers elders in de stad. De oplossing wordt gezocht in een voor Nederland zeer innovatieve aanpak: datagestuurd rioolbeheer in combinatie met maatregelen die bedrijven nemen om ‘hun’ regenwater af te koppelen van de riolering.

Datagestuurd rioolbeheer en maatregelen door bedrijven
Datagestuurd rioolbeheer houdt globaal in dat bij hevige regenval met sensoren gemeten wordt of het water schoon genoeg is om direct in het oppervlaktewater af te voeren. Dat ontlast zowel de riolering als de vijvers elders in de stad waar het teveel aan water moet worden overgestort.

Het afgelopen jaar is samen met bedrijven in de omgeving Rigaweg onderzocht welke maatregelen zij kunnen nemen om het aanbod van regenwater op de riolering te verminderen. Het totaal aan mogelijke maatregelen blijkt ruim voldoende om de wateroverlast op het terrein van Euvelgunne en de belasting van de riolering elders in de stad fors terug te brengen. De maatregelen kunnen bovendien in belangrijke mate bijdragen aan de beperking van hittestress, de vermindering van het energie- en drinkwatergebruik van bedrijven en het aantrekkelijker maken van de werkomgeving.

Aantrekkelijke subsidieregeling voor bedrijven
De gemeente is enthousiast over de mogelijke oplossingen en wat die voor onze stad, voor het bedrijventerrein en voor de individuele bedrijven kunnen betekenen. Zij wil daarom graag overgaan tot het uitvoeren van maatregelen en het ontwikkelen van een showcase. Daartoe is een subsidieregeling samengesteld die het voor alle deelnemende bedrijven aantrekkelijk maakt om daadwerkelijk in maatregelen te investeren. De regeling is flexibel en zo opgezet dat de eigen bijdrage altijd in verhouding staat tot de terugverdientijd en de baten voor het bedrijf.

Op 6 november, tijdens de Promotiedagen, wordt de regeling nader toegelicht. Deze bijeenkomst is met name ook interessant voor alle bedrijven in Noord-Nederland die in het kader van dit project diensten of goederen kunnen leveren. En voor bedrijven die willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe technologie voor het klimaatbestendig maken van bedrijventerreinen.

Locatie: MartiniPlaza, zaal 5 en 6, van 19.00 tot 19.50 uur.

Gerelateerd Verenigingsnieuws Bedrijvenvereniging Zuidoost
Subsidieregeling voor bedrijven op Euvelgunne voor maatregelen tegen wateroverlast
Subsidieregeling voor bedrijven op Euvelgunne voor maatregelen tegen wateroverlast