11 FEBRUARI 2015

Subsidies Regionaal Investeringsfonds Groningen: ook voor Zernike Campus

De provincie Groningen en het Rijk hebben een Regionaal Investeringsfonds Groningen (RIG 2014) ingesteld voor nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdeltaregio en op de Zernike Campus in Groningen. Vrijdag 13 februari wordt de eerste investering toegekend.

Het fonds is ingesteld op basis van de adviezen van de commissie Willems, die de mogelijkheden bekijkt voor samenwerking van nieuwe bedrijven en midden- en kleinbedrijven met de chemische industrie en andere sectoren in Groningen. De RIG 2014 moet de komst stimuleren van nieuwe bedrijven of uitbreidingsprojecten in de Eemsdeltaregio en op het Zernike Campus. Hiermee wordt de economische structuur versterkt en worden er banen gecreëerd in de provincie.

 

Aan het bedrijf Chemcom in Farmsum wordt de eerste subsidie overhandigd door gedeputeerde Yvonne van Mastrigt en namens de minister van Economische Zaken directeur Topsectoren en Bedrijfsleven, Guido Landheer,. Vervolgens gaat het gezelschap naar het bedrijf PPG Industries Chemicals in Farmsum.

 

Bij de uitreiking zijn naast vertegenwoordigers van het ministerie van EZ en provincie Groningen ook leden van de stuurgroep van de commissie Willems (vertegenwoordigers van GSP, SBE, gemeente Delfzijl) aanwezig. Beide bedrijven geven een korte toelichting over de ingediende projecten waarvoor zij de subsidie hebben ontvangen.

Gerelateerd
Subsidies Regionaal Investeringsfonds Groningen: ook voor Zernike Campus
Subsidies Regionaal Investeringsfonds Groningen: ook voor Zernike Campus