21 AUGUSTUS 2014

Uniek Convenant Ondernemend Groningen dit najaar ondertekend

Het college van B en W en ondernemers zijn in overleg over het sluiten van een Convenant Ondernemend Groningen. Daarin moeten afspraken worden vastgelegd over de toekomstige samenwerking. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de bedrijvenverenigingen.

In diverse bijeenkomsten hadden ondernemers tegenover de gemeente aangegeven dat samenwerken, innoveren en profileren de belangrijkste waarden zijn die zij terug willen zien in het nieuwe economische beleid van de gemeente Groningen. Deze werkwijzen komen dan ook telkens terug in de afzonderlijke onderdelen van de Economische Agenda.

 

 Die onderdelen zijn het nieuwe programma G-Kwadraat 2015-2019, het Akkoord van Groningen 3.0 en het Convenant Ondernemend Groningen.

 

G-Kwadraat bouwt voort op de sterke naam van het programma G-Kracht, dat dit jaar afloopt. Het kwadrateren staat voor de extra economische impulsen die door de nieuwe samenwerkingsvormen tot stand gebracht zullen komen.

 

Deze samenwerking met vooral het innovatieve bedrijfsleven komt terug in het Akkoord 3.0. Rode draad daarin is om Groningen stevig neer te zetten als internationale Kennisstad en centrum van innovatie. Dat gebeurt door het delen van kennis, gezamenlijk investeren en participeren in projecten en het gezamenlijk profileren van de stad Groningen.

 

Met het Convenant Ondernemend Groningen, dat dit najaar samen met ondernemers zal worden getekend, wil het college afspraken vastleggen over samenwerking, verantwoordelijkheden en kostenverdeling. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen krijgen daarmee een vooraanstaande rol bij de grootste opgave van de komende jaren, namelijk het stimuleren van werkgelegenheid.

 

Gerelateerd
Uniek Convenant Ondernemend Groningen dit najaar ondertekend
Uniek Convenant Ondernemend Groningen dit najaar ondertekend