08 FEBRUARI 2018

Uniek loket voor werkzoekende vijftig-plussers in Groningen - Exp050

Vrijdag opent in de Oude Ebbingestraat 59 in Groningen een bijzonder loket voor werkzoekende vijftigplussers. ‘Expeditie 050’ is de naam van dit bijzondere project

Vanuit de gedachte dat ondernemend denken en doen tegenwoordig de manier is om aan het werk te komen, opent Expeditie 050 (Exp050) vrijdag 9 februari de deuren van haar werk- en ontmoetingsplek aan de Oude Ebbingestraat 59 in Groningen. 

Exp050 is een project van MJD/Link 050 met als doel samen met werkzoekende vijftigplussers, ondernemers, werkgevers en verschillende organisaties in Groningen betaalt werk te vinden of creëren. 

Exp050 werkt vanuit het ‘van, voor en door’ principe: werkzoekenden houden zelf regie op hun route naar werk. De ruime kennis en werkervaring die de werkzoekende al heeft kan men delen, weer opwaarderen en de eigen plannen weer scherp stellen: wat kan ik, wat wil ik, waar ga ik voor en wat heb ik daarvoor nodig? 

Ondernemers en coaches faciliteren de weg naar werk met hun expertise en netwerk. Het project sluit aan bij de ambitie van de werkzoekende en de vraag uit de samenleving en/of bedrijfsleven.

 Er zijn vele mogelijkheden denkbaar zoals: 

- Opsporen en benutten van ‘latente’ vacatures: werkplekken die enkele werkgevers pas wil invullen als een goede kandidaat beschikbaar is.

- Leefbaarheid in de wijk vergroten in samenwerking met woningbouwcorporaties die opdrachten willen uitbesteden aan vijftigplussers. 

- Met een eigen businessmodel aan de slag vanuit een uitkeringssituatie, al dan niet samen met andere (kleine) ondernemers. 

Exp050 wordt mogelijk gemaakt met financiering uit het “Actieplan Perspectief voor vijftigplussers” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met dit project wordt een nieuwe vorm van arbeidstoeleiding ontwikkeld waarbij de werkzoekenden zelf een prominente rol hebben. 

 

(Foto: iets oudere werknemers. Foto: Google - niet het kantoor van Exp050).

Gerelateerd
Uniek loket voor werkzoekende vijftig-plussers in Groningen - Exp050
Uniek loket voor werkzoekende vijftig-plussers in Groningen - Exp050